Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 4. veřejné zasedání městečka

23. 05. 2019

V pondělí 20. května 2019 se sešli zastupitelé obce na veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Městečko podá výpověď smlouvy o využití sběrného dvora v Mlázovicích obci Konecchlumí, protože tamní zastupitelé nesouhlasili s požadovanou výší úhrady nákladů na provoz zařízení. Na provozu se budou nově finančně podílet obce Šárovcova Lhota, Choteč a Svatojanský Újezd. Se sousedními Lužany ještě probíhají jednání. Náklady na odpadové hospodářství skokově narůstají, Mlázovice nemohou v dalších letech hradit ze svého rozpočtu likvidaci odpadů občanů okolních obcí. Ty se musí na provozu podílet nebo zajistit svým občanům jinou možnost likvidace odpadů.

2. Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení, ve prospěch společnosti GasNet Ústí nad Labem (provozovatel plynovodu). Jedná se o administrativní dokončení přeložky plynovodu v Kutnarově uličce.

3. Odsouhlasen byl také bezúplatný převod dvou parcel do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Jedná se o pozemky, které se historicky nacházejí pod stavbou silnice III/28435 Konecchlumí – Šárovcova Lhota, která je také ve vlastnictví kraje. Stejným způsobem získal pozemky od kraje i městys Mlázovice v minulých letech.

4. Schválena byla účetní závěrka společnosti Mlázovické služby, s.r.o. za rok 2018 a dále zastupitelé vzali na vědomí informace o hospodaření firmy.

5. Vzhledem k tomu, že se obec stala loni na podzim plátcem DPH, došlo k posouzení vzájemného vztahu mezi obcí a její dceřinou společností Mlázovické služby, s.r.o.. Zastupitelé rozhodli o ukončení smlouvy o hospodaření v lesích a smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora v Mlázovicích. Obě tyto činnosti přecházejí zpět pod přímé řízení obce (vzhledem k plátcovství DPH obce již další pokračování smlouvy s s.r.o. ztratilo smysl). Obecní s.r.o. bude nadále vykonávat provoz technických služeb (sečení příkopů, kontejnerová doprava, apod.), provoz pošty, provoz restaurace Radnice a prodej papírenského a drogistického zboží. U uvedených podnikatelských činností je, dle názoru zastupitelů, výhodnější provozování dceřinou společností. Zatím otevřená zůstává otázka další rekonstrukce domu č.p. 75, který je ve vlastnictví s.r.o..

6. Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č.1/2019 a č.2/2019, která reflektují aktuální vývoj příjmů a výdajů obce.

7. Schválen byl rovněž nákup lesního pozemku v k.ú. Mlázovice do vlastnictví obce.

8. Dále byla odsouhlasena smlouva o zajištění zásahu požární jednotky SDH Mlázovice ve společnosti Deprag CZ Lázně Bělohrad. Tato firma bude obci hradit náklady za případné výjezdy jednotky způsobené „planým poplachem“  zabezpečovacího systému.

9. Zastupitelé zamítli žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek na provoz. O prospěšnosti služby není pochyb, ale dle jejich názoru není možné, aby malá obec přispívala na projekty celorepublikového charakteru (ty musí být financovány jiným systémem). Městečko má problém i s financováním vlastních služeb a projektů.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!