Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 3. zasedání zastupitelstva městečka

27. 02. 2019

V pondělí 25. února 2019 se sešli zastupitelé na svém pravidelném zasedání. Vybíráme zajímavé body z programu jednání.

1. Zastupitelé jednali o budoucnosti mlázovické restaurace Radnice a provozovny občerstvení na koupališti poté, co obdrželi výpovědi od stávajícího nájemce. V případě kiosku na koupališti využili nabídku pana Zdeňka Fišera ml., že ještě v letošním roce zajistí provoz. Proto bylo dohodnuto stažení výpovědi a výběrové řízení na nového provozovatele zrušeno. V případě restaurace Radnice obec obdržela pouze jednu nabídku. S ní zastupitelé spokojení nebyli (žadatelé ani nesplnili všechny formální náležitosti) a tak výběrové řízení zrušili. V průběhu měsíce března budou řešit, co dále.

2. Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dvou finančních darů provozovatelům sociálních služeb. Částku 8000 Kč na rok 2019 obdrží Oblastní charita Jičín, která na území městečka zajišťuje terénní pečovatelskou službu. Další dar ve výši 12 000 Kč na rok 2019 obdrží o.p.s. Apropo Jičín, za služby denního stacionáře a osobní asistence, které využívá nevidomý občan obce.

3. Již poněkolikáté bylo řešeno vybudování hřiště pro starší děti v obci. Zastupitelé chtějí tomuto přání dětí a jejich rodičů vyhovět, proto rozhodli, že v prostoru za trafostanicí u koupaliště (pod břehem) vybudují místo s několika herními prvky a atrakcemi. Zvažována byla varianta financování pouze z rozpočtu obce, ale vzhledem k velké finanční náročnosti by bylo možné ročně osadit jeden či dva prvky, takže by budování hřiště trvalo velmi dlouho a obecní rozpočet neúměrně zatížilo. Proto zvítězila druhá varianta – městečko zpracuje s výrobcem prvků komplexní projekt hřiště, zajistí všechny nutné dokumenty a povolení a příští rok požádá o dotaci z příslušného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě úspěchu obdrží kolem 80% nákladů na vybudování. Návrh hřiště bude tvořen v úzké komunikaci s dětmi a rodiči. V souvislosti s tímto projektem bylo schváleno zahájení tvorby Strategického rozvojového dokumentu městysu Mlázovice, který je povinou přílohou žádosti o dotaci. Městečko plánuje, že jej v budoucnu případně využije i u jiných dotačních titulů.

4. Schváleno bylo uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, na poskytnutí krátkodobého úvěru, kterým se předfinancují dva letošní evropské projekty – Rekonstrukce polní cesty k Horce a Nákup dopravního vozidla pro JSDH Mlázovice. V obou případech obec získala na realizaci velké dotace, ale oba projekty musí nejprve profinancovat, teprve poté městečko obdrží dotaci. Proto si vezme krátkodobý úvěr, stejně jako v předchozích letech.

5. Zastupitelé také schválili prodej nefunkčního traktůrku Viking T6. Nabídku předložil jediný zájemce, technika bude prodána do Jilemnice.

6. Zastupitelstvo schválilo účetní závěrky svých příspěvkových organizací - Domova důchodců Mlázovice a Mateřské školy Mlázovice. Dále odsouhlasilo u obou organizací rozdělení hospodářského výsledku za loňský rok.

7. Dále vzali zastupitelé na vědomí zprávy z činnosti kontrolního a finančního výboru a výsledky jejich kontrol příspěvkových organizací i obce.

8. Velká pozornost byla věnována rovněž kontrole hospodaření a vedení obecní společnosti Mlázovické služby, s.r.o.. Na základě návrhu zastupitelstva obce proběhl ve společnosti interní audit. Po velmi detailní kontrole velké části účetních dokladů a po celkovém rozboru hospodaření bylo zjištěno, že společnost Mlázovické služby, s.r.o. je finančně zdravá, nemá žádné závazky po splatnosti, žádné úvěry a její hospodaření je transparentní a efektivní. Je vedena dle platné legislativy. Výše marže a zisku je omezená jejím posláním, řadu činností vykonává jako službu pro svého vlastníka – městys Mlázovice či jeho občany. Dle závěru kontrolní zprávy je pro obec přínosem.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!