Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 28. zasedání zastupitelstva městečka

02. 07. 2010

V pondělí 21. června 2010 se v jídelně Radnice uskutečnilo 28. zasedání zastupitelstva. Přinášíme Vám zajímavé body z programu jednání.

1. Zastupitelé souhlasili s prodejem pozemku č. KN 1018/9 v k.ú. Mlázovice, o výměře 1266m2, manželům Petrovi a Martině Šenkeříkovým, bytem Dusíkova 905/27, Brno, za cenu 500 Kč/m2. Jedná se o prodej další parcely v lokalitě Cihelna.

2. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2009, včetně zprávy z přezkumu hospodaření obce, s vyjádřením auditora – bez výhrad.

3. Odsouhlasen byl také prodej pozemku č. KN 1276/12 v k.ú. Mlázovice, o výměře 11m2, paní Marcele Kučerové, bytem Zajíčkova 363, Pardubice, za cenu 25 Kč/m2. Jedná se o narovnání neshody mezi Katastrální mapou a skutečností zjištěnou v terénu při měření geodeta.

4. Zastupitelé souhlasili s uzavřením Smlouvy o výpůjčce kamenného kříže v ulici Na Tvrzi, mezi městysem Mlázovice a Lázeňským mikroregionem, na dobu 6ti let. Uvedená socha je propůjčena mikroregionu proto, aby mohl použít dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na její kompletní obnovu, která bude provedena ještě v letošním roce. Celkové náklady akce činí 85.000 Kč, příspěvek městečka je 32.000 Kč.

5. Dále bylo odsouhlaseno poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 32.000 Kč Lázeňskému mikroregionu. Jedná se o spoluúčast městečka na obnově kamenného kříže (viz. bod 4.). Po několika letech snažení se konečně povedlo zajistit dotaci na restaurování této významné památky, která je ve velmi neutěšeném stavu.

6. Zastupitelstvo také odsouhlasilo vyhlášení Záměru č.6/2010 – na svěření nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace – Domov důchodců Mlázovice. Jedná se o pozemky, budovy a stavby, které domov důchodců využívá pro svoji činnost. Vzhledem k chystaným změnám v účetnictví obcí bude výhodnější, když bude majetek tzv. „svěřen do správy“ příspěvkové organizaci. I nadále však zůstane ve vlastnictví městečka.

7. Schváleno bylo rovněž podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. KN 1295/12 v k.ú. Mlázovice, o výměře 870m2 a pozemku č. KN 1276/14 v k.ú. Mlázovice, o výměře 149m2, z Královéhradeckého kraje na městys. Na uvedených pozemcích plánuje městečko vybudování chodníku (jedná se o pozemky podél silnice III. třídy vedoucí ke hřbitovu).

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!