Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 27. zasedání zastupitelstva městečka

31. 05. 2010

V pondělí 24. května 2010 se v jídelně Radnice uskutečnilo 27. zasedání zastupitelstva. Přinášíme Vám zajímavé body z programu jednání.

1. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. KN 1023/7 v k.ú. Mlázovice manželům Hrnčířovým. Jedná se o pruh pozemku těsně sousedící s jejich domem. Prodejní cena činí 65 Kč/m2.

2. Odsouhlasen byl také prodej pozemku KN 1343 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o pozemek v ulici Haise Týneckého, který je připlocen k soukromé zahradě. Při geodetických pracech byla tato skutečnost zjištěna, dosavadní uživatel požádal o odkoupení. Pozemek bude prodán panu Josefu Lánskému, za cenu 65 Kč/m2.

3. Zastupitelé rozhodli o odprodeji nepotřebného mandlu prádla, který dříve sloužil pro potřebu Domova důchodců. Nyní je již několik let nevyužíván. Prodán bude za 16.000 Kč servisní firmě k repasi a dalšímu využití.

4. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy na umístění WIFI antén na budově Radnice a bytového domu na Ohrádce. Bude podepsána nájemní smlouva s Markétou Fišerovou – MP KONEKT, Bradlecká Lhota.

5. Městečko rovněž uzavře smlouvu s Královéhradeckým krajem na úhradu ztráty z provozování dopravní obslužnosti na autobusové lince Jičín – Mlázovice – Lázně Bělohrad (odjezd 17.10h z Jičína). Jedná se o příspěvek obce na provoz této linky, aby nebyla zrušena. Takto obec postupuje již třetím rokem. Nyní však jde pouze o náklady do 13.6.2010, kdy začíná platit nový jízdní řád, ve kterém je tento spoj již zařazen bez spoluúčasti městysu.

6. Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí příspěvku na činnost na rok 2010 Místní akční skupině Brána do Českého ráje, jejíž jsou Mlázovice členem. Jde o příspěvek ve výši 1196 Kč.

7. Je vyhlášen Záměr č.5/2010 Prodeje pozemku č. KN 1276/12 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o pozemek v Novopacké ulici před domem č.p. 161 o výměře 12m2. Uvedený pozemek tvoří rozdíl mezi stavem v katastrální mapě a skutečností zjištěnou při měření geodeta v terénu.

8. Zastupitelé schválili uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo č. 213 na mlázovické hřbitově. Novým nájemcem je MVDr. František Fejfar z Prahy. Smlouva bude uzavřena na dobu 10ti let s přednostním právem na další prodloužení. Nájemní cenu určuje ceník hřbitovních poplatků, který je účinný od 1. ledna 2010.

9. Zastupitelstvo také schválilo poskytnutí pravidelného provozního příspěvku na rok 2010, ve výši 4656 Kč, Lázeňskému mikroregionu, jehož je městys členem.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!