Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 25. zasedání zastupitelstva městečka

28. 12. 2009

V pondělí 21. prosince 2009, proběhlo od 19.00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu, poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto roce.

Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:

1) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. KN 1018/7 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o prodej dalšího pozemku v areálu Cihelna. Získala jej paní Radka Kubátová z Brtve za 500 Kč/m2.

2) Zastupitelstvo vyhlásilo Záměr č.11/2009 prodeje pozemků z obecního vlastnictví. Jedná se o nově vzniklé pozemky č. KN 562/4 a KN 1276/11, oba v k.ú. Mlázovice. V obou případech se jedná o pozemky, které se nacházejí v Novopacké ulici, podél stavby a zahrady u č.p. 161. Jedná se o další z řady prodejů, kterými chce městečko narovnat nesoulad mezi katastrální mapou a skutečným stavem v terénu, který byl zjištěn při geodetickém zaměření.

3) Zastupitelé rovněž odsouhlasili přijetí daru od MUDr. Jiřího Hrádka, který městečku věnoval službu v hodnotě 3300 Kč (jde o provedení 11 prohlídek členů výjezdové jednotky, které prováděl v letošním roce a nebude je městečku fakturovat). Městečko tímto panu doktorovi Hrádkovi za poskytnutý dar
děkuje.

4) Zastupitelé schválili novou zřizovací listinu Domova důchodců v Mlázovicích. Reagovali tím na změnu zákona, který upravuje hospodaření s majetkem v příspěvkových organizacích zřízených obcemi, kraji apod. Vzhledem k tomu, že změna v textu listiny je obsáhlejší a vzhledem k tomu, že z předchozí doby existuje již řada dodatků, byla zvolena varianta vytvoření nové zřizovací listiny, než vydání dalšího dodatku.

5) Ze stejného důvodu byla také schválena nová zřizovací listina Mateřské školy v Mlázovicích.

6) Zastupitelstvo rovněž schválilo Rozpočtovou změnu č.6/2009, která upravuje rozpočet obce dle aktuálních příjmů a výdajů obecní pokladny.

7) Schválen byl rozpočet městečka pro rok 2010. Z účetního hlediska je koncipován jako přebytkový, protože počítá s tržbami z prodeje zbylých parcel v Cihelně, jejichž infrastruktura byla financována z rozpočtu v předchozích letech. Z hlediska běžného provozu městečka je však vyrovnaný. Vzhledem k složitému odhadu ekonomického vývoje země a z něj odvíjejících se příjmů městečka, je naplánován raději menší počet akcí než v minulých letech. Podle aktuálního vývoje budou opět prováděny korekce. O plánech městečka na rok 2010 se dočtete podrobně v příštím vydání zpravodaje.

8) Vyhlášeno bylo také zadávací řízení na firmu, která bude realizovat I. etapu výstavby obslužné komunikace v areálu Cihelna a zároveň výstavbu parkoviště pro sportovní areál u koupaliště (ve špičce Macnarky, kde je nyní složen stavební materiál). Osloveny pro podání nabídek budou firmy Miroslav Kunt Jičín, Obis Nová Paka, Silnice Jičín a Sivoka Nemyčeves.

9) Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!