Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 25. zasedání zastupitelstva městečka

29. 04. 2014

V pondělí 25. dubna 2014 se sešli zastupitelé na svém 25. zasedání. Vybíráme zajímavé body z programu jednání.

1. Mlázovice zaznamenaly velký úspěch. Jako jedna z pouhých čtyř obcí okresu získaly letos dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Finanční částka ve výši 496 000 Kč výrazně pomůže vybudovat chodník ke hřbitovu, včetně odvodnění a parkovací plochy před hřbitovem. Zastupitelé rozhodli o přijetí této částky a pověřili starostu podpisem příslušné smlouvy s krajem.

2. Schválen byl pravidelný roční členský příspěvek Lázeňskému mikroregionu a Místní akční skupině Brána do Českého ráje.

3. Podepsána bude nová smlouva se společností Eko-kom, která zastřešuje zpětný odběr odpadů a použitých obalů. Díky spolupráci s touto společností získává městečko každoročně odměnu za sběr a recyklaci odpadů. Nová smlouva musela být podepsána kvůli aktualizaci legislativy, podle které je uzavírána.

4. Zastupitelé vyhodnotili výběrové řízení na restaurátora, který bude v nadcházejících týdnech realizovat projekt „Obnova kulturního dědictví před MŠ Mlázovice“. Smlouva bude uzavřena s MgA. Ondřejem Sklenářem z Lužan, který předložil nejvýhodnější nabídku. Mlázovice s ním spolupracují k velké spokojenosti již několik let. Projekt spočívá v komplexním restaurování dvou pískovcových soch na malém náměstí. Na akci městečko obdrželo dotaci prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje.

5. Schváleny byly také účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací Domov důchodců a Mateřská škola. Zastupitelé dále projednali hospodaření dceřiné společnosti Mlázovické služby, s.r.o. v uplynulém roce a schválili účetní závěrku i této společnosti. Konstatovali, že fungování společnosti má pro městečko velký přínos, pozitivní je také hospodářský výsledek, který vytváří.

6. Schválen byl nákup pozemku, který tvoří část místní komunikace „Zemědělská“ od dvou jeho majitelů. Nesrovnalosti byly zjištěny při pokračujícím zaměřování domů a zahrad před digitalizací katastrální mapy.

7. V rámci probíhajících Komplexních pozemkových úprav byl schválen nákup pozemků v extravilánu obce od několika vlastníků. 

8. Zastupitelé vyhlásili Záměr č. 3/2014 – Pronájmu nebytových prostor. Jedná se o jednu místnost budovy bývalé základní školy, která by měla sloužit jako skladovací prostory.

9. Zastupitelstvo odmítlo požadavek na poskytnutí finančního příspěvku na provoz jaroměřské pobočky Svazu ochránců přírody.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!