Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 24. zasedání zastupitelstva městečka

19. 11. 2009

V pondělí 9. listopadu 2009 proběhlo od 19.00 hodin v jídelně Radnice zasedání zastupitelstva č.24/2006-2010. Vybíráme zajímavé body z jeho obsahu:

1. Zastupitelstvo vyhlásilo Záměr č.10/2009 prodeje zbylých parcel v areálu Cihelna. Podmínky prodeje zůstávají stejné, jako v předchozích kolech. Stejně tak cena, která činí 500 Kč/m2. Došlé nabídky budou vyhodnocovány průběžně, vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

2. Schválena byla Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Oproti doposud platné vyhlášce nepřináší žádné převratné novinky, pouze je v ní upravena terminologie a různé pojmy. Poplatek bude v roce 2010 činit 360 Kč, takže je prakticky stejný, dochází pouze k jeho zaokrouhlení o tři koruny. I nadále budou mlázovičtí občané platit jeden z nejnižších poplatků za odpad v širokém okolí a zároveň nebude obec ze svého rozpočtu dotovat odpadové hospodářství. Je to způsobeno systémem sběru recyklovaných odpadů, které soustřeďujeme na sběrném dvoře a ve vlastní režii odvážíme zpracovatelům, oproti systému umístění barevných sběrných nádob, které za vysoké náklady odváží zpracovatel přímo z obce. Navíc si nehyzdíme centrum městečka nádoby s odpady, kde každý pohodí, co jej napadne (stačí se podívat do ostatních obcí na přetékající kontejnery nebo odložené odpady různého druhu kolem). Jednou z mála novinek nové vyhlášky je skutečnost, že osvobozuje od poplatku novorozence v roce, ve kterém se narodili (platit budou až za další celý kalendářní rok). Nová vyhláška je účinná od 1. ledna 2010 a občané se s ní mohou seznámit na Obecním úřadě nebo na webových stránkách obce (v sekci Úřad městečka/Vyhlášky a nařízení).

3. Zastupitelé rovněž schválili uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu, ze kterého je financován projekt Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice. Dodatek pouze reflektuje změny legislativy dotýkající se poskytnutí dotace.

4. Dále bylo odsouhlaseno uzavření dvou smluv o smlouvách budoucích na vytvoření věcných břemen uložení sítí nízkého napětí společnosti ČEZ. Jedná se o přípravu na instalace nového kabelového vedení nízkého napětí pro přípojku areálu vepřína.

5. Zastupitelé městečka také odsouhlasili uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti s Královéhradeckým krajem. Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 6882 Kč k úhradě ztráty za provoz autobusové linky Praha – Jičín – Mlázovice – Lázně Bělohrad, na trase Choteč – Mlázovice – Choteč. Jde o úhradu do konce roku 2009. Královéhradecký kraj počítá se zařazením tohoto spoje do nového jízdního řádu, bez spoluúčasti městečka. Nový jízdní řád však vejde v platnost až se spuštěním optimalizace dopravy v Královéhradeckém kraji, což bude nejprve od července 2010. Do té doby se bude muset obec podílet na provozování spoje. Vzhledem k tomu, že je často využíván cestujícími, především jako pracovní, hodlá jeho podporu obec zachovat i nadále.

6. Zastupitelstvo rovněž po mnoha letech schválilo nový ceník za pronájem hrobových míst a poskytování hřbitovních služeb, který bude účinný od 1. ledna 2010. Nedochází k výraznému nárůstu částek, spíše se valorizují dosavadní, především také s ohledem na skutečnost, že nové smlouvy jsou uzavírány na 10 let dopředu.

7. Zastupitelstvo rovněž schválilo uzavření dvou smluv se společností ČEZ Distribuce na zřízení věcných břemen uložení sítí nízkého napětí. Jedná se o vedení nových přípojek pro parcely v Cihelně a na přeložku původního vedení v areálu Cihelna.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!