Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 23. zastupitelstvo městečka

25. 12. 2013

V pondělí 16. prosince 2013 se sešli zastupitelé městečka naposledy v tomto roce. Vybíráme zajímavé body z tohoto jednání.

1) Zastupitelé odsouhlasili dotaci v částce 11300 Kč, pro rok 2014, Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Již druhým rokem městečko přispěje na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb. Poté, co Královéhradecký kraj snížil od loňského roku své příspěvky na tyto účely, musí se všechny obce s knihovnami v okrese podílet na financování výměnného fondu. Jinak by přišly o nejatraktivnější náplň své činnosti – neustálou obměnu knih a časopisů na půjčování, včetně mnoha novinek, které se dostávají na knižní trh.

2) Zastupitelstvo projednalo nedodržování podmínek nájemní smlouvy u jednoho z bytů v bytovém domě Novopacká č.p. 1. Konkrétně se jedná o problematickou platební kázeň a velmi často opožděné platby nájemného. I když byl v době konání zastupitelstva dluh vyrovnán, nájemkyně obdrží výzvu zastupitelstva k nápravě platební kázně a v případě přetrvávajících problému nebude prodloužena nájemní smlouva na tento byt, která je uzavřena na dobu určitou. Od 1. ledna 2014 může zároveň obec u všech svých bytů využít ustanovení nového Občanského zákoníku, který posiluje práva pronajímatelů a v případě neplacení nájemného či dalších hrubých porušení smluvních podmínek, lze ukončit nájemní smlouvu a nájemníka vystěhovat i bez rozhodnutí soudu, což doposud nebylo možné.

3) Dále bylo vyhodnoceno výběrové řízení na byt č. G8 P. Zastupitelé posoudili žádosti obdržené na základě zveřejněného Záměru č. 14/2013 a schválili uzavření nájemní smlouvy se slečnou Lucií Breuerovou, která pracuje v místním domově důchodců. Smlouva bude podpesána na dobu určitou, s možností automatického prodloužení, v případě plnění stanovených podmínek. Byt bude předán v průběhu ledna 2014 po dokončení prováděné rekonstrukce.

4) Schválena byla také rozpočtová změna č. 4/2013, která odráží aktuální vývoj příjmů a výdajů obce v daném kalendářním roce.

5) Zastupitelé také schválili rozpočet městysu Mlázovice na rok 2014. Jeho obsahem je i výčet investičních akcí a oprav, které by se měly v městečku uskutečnit během příštího roku. Jejich výčtu se budeme věnovat v samostatném článku. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.

6) Projednána byla činnost kontrolního výboru zastupitelstva a výsledek pravidelné kontroly příspěvkové organizace Domov důchodců Mlázovice.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!