Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 22. zasedání zastupitelstva městečka

27. 06. 2018

V pondělí 25. června 2018 se zastupitelé sešli na posledním veřejném zasedání před letními prázdninami. Vybíráme zajímavé body z programu jednání.

1. Zastupitelé schválili účetní závěrku a závěrečný účet městečka za rok 2017, včetně výroku auditora – bez výhrad. Výsledek hospodaření skončil ziskem 2 043 449 Kč, i když u nepodnikatelského subjektu se jedná o poměrně nevypovídající údaj. Obecně lze říci, že městečko trvale hospodaří zdravě a bez dluhů či dalších závazků (vyjma krátkodobých úvěrů na spolufinancování evropských projektů, u kterých poté dojde k úhradě úvěru z poskytnuté dotace).

2. Schválena byla rovněž rozpočtová opatření, která reagují na aktuální vývoj příjmů a výdajů v běžném kalendářním období a zpřesňují schválený rozpočet obce.

3. Byla přijata dotace ve výši 380 000 Kč z Programu obnovy venkova Královéhradekého kraje 2018, která bude využita v rámci projektu „Rekonstrukce tělocvičny v Mlázovicích – 3. etapa“. Během letošního roku bude vyměněna sportovní podlaha a také opravena a zateplena střecha.

4. Vzhledem k tomu, že městečku a jeho příspěvkovým organizacím končí tříletý kontrakt na odběr energií (elektrika a zemní plyn), vybralo zastupitelstvo nového dodavatele na další období. Vítězem výběrového řízení se stala firma ČEZ Prodej, s.r.o., která nabídla nejlepší podmínky. Obci bude dodávat energie až do konce roku 2021. Je zajímavé, že se Mlázovicím daří individuálním jednáním sjednat stejnou nebo obdobnou cenu jako velkým městům, která složitě vstupují na komoditní burzu a ještě platí odměnu zprostředkovatelům.

5. Odsouhlaseno bylo několik smluv s energetickými distributory na uzavření věcných břemen pro uložení inženýrských síti na obecních pozemcích. Jedná se buď o nové přípojky nebo o rekonstrukce stávajících rozvodů.

6. Městečko také vykoupí několik dalších pozemků v katastru v rámci sjednocení půdní držby.

7. Zastupitelstvo schválilo uzavření nové nájemní smlouvy na provozovnu kadeřnictví v č.p.1. Novou nájemkyní se od 1. srpna 2018 stane paní Adéla Smolíková z Konecchlumí. Pro veřejnost se rozšíří otevírací doba kadeřnictví na 3 dny v týdnu, městečko získá výrazně vyšší nájem. Nájemkyně si také na své náklady provede kompletní renovaci provozovny a vybaví ji novým zařízením. Otevřeno by mělo být od 13. srpna 2018.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!