Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 21. zasedání zastupitelstva městečka

30. 04. 2018

V pondělí 16. dubna 2018 se sešli zastupitelé na veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1. Zastupitelstvo schválilo změnu průběhu katastrální hranice mezi obcemi Mlázovice a Choteč. Tím bude dokončen dlouhý a složitý proces nastartovaný při tvorbě projektu Komplexních pozemkových úprav katastrálního území Mlázovice. Hranici mezi jmenovanými obcemi bude nově tvořit logický celek v terénu (břeh Chotečského potoka). Dalším benefitem bude, že se dotčené parcely vrátí do původního katastrálního území, odkud původně odešly. Tím se jejich majitelům zjednoduší administrativa a zvýší hodnota těchto pozemků (bude je možné při komplexních pozemkových úpravách k.ú. Choteč sloučit s dalšími).

2. Schválena byla účetní závěrka společnosti Mlázovické služby, s.r.o. za rok 2017 a projednán hospodářský výsledek za toto období.

3. Se společností ČEZ Distribuce, a.s. bude uzavřena Smlouva o zřízení věcných břemen na uložení kabelových vedení rozvodů nízkého napětí, které byly v loňském roce modernizovány.

4. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce polní cesty k Horce“, do Programu rozvoje venkova MZe ČR, prostřednictvím MAS Brána do Českého ráje. Celkové náklady projektu lehce převyšují 3 mil. Kč. V případě poskytnutí dotace by došlo ke kompletní rekonstrukci polní cesty od Pressbetu, kolem Horky, až k Chotečskému potoku na hranici katastru.

5. Vyhodnoceno bylo výběrové řízení na firmu, která pro městečko zpracuje nový územní plán. Vítězem se stala společnost Regio – projektový ateliér, s.r.o. z Hradce Králové, protože předložila nejvýhodnější nabídku. Tento ateliér vypracoval i předchozí územní plán obce. Nový dokument by měl být hotov do konce roku 2020.

6. Schváleno bylo také rozpočtové opatření č.2/2018, které reflektuje změny rozpočtu v závislosti na aktuálním vývoji příjmů a výdajů.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!