Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 21. veřejné zasedání zastupitelstva

26. 05. 2009

V pondělí 25. května 2009 proběhlo, v jídelně Radnice od 19.00 hodin, veřejné zasedání zastupitelstva městečka. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání.

1) Zastupitelé vyhlásili záměr č.7/2009 prodeje pozemků z vlastnictví městysu Mlázovice. Jedná se o další kolo prodeje zbylých stavebních parcel v areálu Cihelna. Nyní již prodej nebude probíhat obálkovou metodou. Cena je jednotná 500 Kč/m2. Žadatel si podá žádost a bude-li splňovat všechny náležitosti, bude prodej na nejbližším zasedání zastupitelstva, po obdržení žádosti, schválen. V případě, že se ve stejném časovém úseku sejde více žádostí na shodný pozemek, budou jednotliví žadatelé vyzváni k předložení nové nabídky nebo k výběru jiné parcely. Ostatní podmínky prodeje zůstávají stejné jako v předchozím kole.

2)  Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku č. KN 174/6, který vznikl oddělením od tří stávajících pozemků v sousedství Domova důchodců. Původně byl tento pozemek vykoupen ke stavbě části domova, ale po změně plánů zůstal nevyužitý. Proto se jej městys rozhodl prodat. Jediným žadatelem byli manželé Hana a Libor Švandrlíkovi z Mlázovic. Městys jim pozemek prodal za cenu obvyklou u tohoto typu, tedy 65 Kč/m2.

3) Zahájeno bylo také zadávací řízení na rekonstrukci požární nádrže Mlázovice. K rekonstrukci dojde díky dotaci ve výši 500 000 Kč ze strany Královéhradeckého kraje. Stavbaře čeká rozsáhlý a technicky náročný proces. Osloveny pro vypracování nabídek budou firmy OBIS Nová Paka, STAVO MB Mladá Boleslav a Miroslav Kunt Jičín. Rekonstrukce bude zahájena v září tohoto roku, aby nebyl narušen prázdninový provoz.

4) Schválena byla rozpočtová změna č.2/2009, která reflektuje aktuální vývoj příjmů a výdajů, především zapracovává přiznané dotace a neplánované opravy, se kterými nebylo při sestavování rozpočtu počítáno.

5)  Zastupitelé schválili smlouvu o pronájmu kotelny u bytového domu č.p. 188 a č.p. 189 s Městským bytovým podnikem v Jičíně. Jedná se o reakci na novelu zákona o DPH, účinnou od letošního roku, která započítává do obratu obce i zálohy vybrané od nájemníků na energie (plyn, voda, elektrika). I když tyto peníze nejsou pro městys příjmem, navyšují podle nového zákona obrat a městys by se musel kvůli tomu stát plátcem DPH, což by přineslo obrovský nárůst administrativy, nutnost personálního posílení účtárny a především zvýšení nákladů o několik set tisíc ročně. Pozitiva by nebyla téměř žádná. Proto došlo k pronájmu kotelny autorizované společnosti, která zajistí výrobu tepla nájemníkům. Se všemi obyvateli obecní bytovky byla svolána schůzka, kde byla tato problematika pečlivě vysvětlena.

6)  Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplatném převodu Kostela Nejsvětější trojice v Mlázovicích, včetně inventáře a pozemku, na kterém se nachází, z Římskokatolické farnosti na městys Mlázovice. Tento proces  zahájilo městečko již více než před rokem. Jeho důvodem je snaha postarat se o mlázovický kostel, který je jednoznačnou dominantou celého městečka a významnou kulturní památkou. Církev nemá prostředky na jeho údržbu a stavba by v příštích letech jen chátrala. Mlázovice neplánují, že by nyní vynakládaly obrovské sumy ze svého rozpočtu na investice, ale spíše se budou snažit získávat postupně prostředky na obnovu z různých dotačních zdrojů tak, abychom se za pár let nemuseli za stavbu kostela stydět a hledat nákladná řešení na jeho záchranu.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!