Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 20. zasedání zastupitelstva městečka

26. 06. 2013

Zastupitelé městečka se sešli 24. června 2013 na 20. zasedání v tomto volebním období. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1.Městečko odkoupí od pana Valenty z Mlázovic pozemkovou parcelu č. KN 73/2, o výměře 80m2, která je pod částí místní komunikace „Na Tvrzi“.

2.Zároveň bude panu Valentovi prodána pozemková parcela č. KN 1265/22, o výměře 43m2, která je obecní a nachází se na soukromé zahradě.

3. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městysu za rok 2012, včetně výroku auditora „bez výhrad“ k hospodaření v uplynulém období.

4. Zastupitelé vyslovili souhlas s navýšením základního jmění dceřiné společnosti Mlázovické služby, s.r.o., o částku 330 000 Kč. 250 000 Kč je spoluúčast obce na nákupu kontejnerového nosiče, jenž bude v letošním roce pořízen společností díky dotaci z Královéhradeckého kraje. Zbylých 80 000 Kč je plánovaná spoluúčast obce při nákupu traktorové káry v příštím roce. Tento postup (zvýšení základního jmění) je pro Mlázovické služby výhodnější z hlediska daňového. Obec tak získá potřebnou techniku za zlomek její běžné ceny.

5. Schválena byla také Rozpočtová změna č.2/2013, které aktualizuje rozpočet na základě aktuálních příjmů a výdajů obce.

6. Zastupitelstvo rovněž schválilo Kanalizační řád obce. Tento dokument je povinný pro všechny provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

7. Schválena byla smlouva o odborném zajištění provozu kanalizace s Ing. Zdeňkem Fišerem, který splňuje příslušné požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích a bude tuto činnost vykonávat. Odborný dozor je opět legislativní povinností pro všechny provozovatele vodovodů a kanalizací. Po obci jej vyžadoval Krajský úřad, který v těchto dnech vede správní řízení k povolení provozování veřejné kanalizace v Mlázovicích, o nějž městys požádal (aby si mohl i nadále sám provozovat svoji kanalizační síť).

8. Zastupitelé odsouhlasili Dohodu o změně obecní hranice s obcemi Choteč, Svatojanský Újezd a Šárovcova Lhota. Jedná se o proces, který probíhá v rámci Komplexních pozemkových úprav. Jeho cílem je upravit hranici mezi obcemi tak, aby ji tvořil přirozený terénní útvar a bylo ji možno vytyčit. Doposud na mnoha místech probíhala vodními toky, přecházela z jednoho břehu na druhý nebo procházela částí rybníka. Na změnách vydělají také vlastníci přilehlých pozemků, neboť v rámci pozemkových úprav obdrží směnou za méněhodnotnou plochu ve vodních tocích ornou půdu. Úprava má smysl také pro všechny zúčastněné obce, neboť jejich hranice bude po úpravách, které na své náklady provede stát, logická a geodetický stabilizovatelná. Z hlediska výměr jednotlivých obecních katastrů k žádným změnám nedojde.

9. Schválena byla žádost mlázovických nohejbalistů, kteří obdrží dar ve formě 2 míčů.

10. Městys vyhlásil Záměr č.4/2013 – Pronájmu bytu. Jedná se o byt 1+1 v bytovém domě Na Ohrádce č.p. 189. Podmínky pro uchazeče jsou obsaženy v uvedeném záměru, žádosti je možné podávat na Obecní úřad do 30. srpna 2013.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!