Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 20. veřejné zasedání zastupitelstva

08. 04. 2009

V pondělí 6. dubna 2009 se sešli zastupitelé městečka na svém 20. veřejném zasedání v tomto volebním období.

Přinášíme zajímavé body z tohoto jednání:

Uplynulé zasedání zastupitelů bylo z velké části věnováno pozemkovým majetko-právním úpravám. Jednalo se o případy, kdy dle nově zhotovených geometrických plánů v různých lokalitách městečka, je zjištěn nesoulad mezi katastrální mapou a skutečností v terénu. Proto se Radnice snaží ve velké míře zjištěné neshody narovnávat. Z tohoto důvodu bylo jednání zatíženo technickým výčtem strohých čísel pozemků a doplňujících formalit.

Dále bylo projednáno:

1. Zastupitelé vyhodnotili zadávací řízení na rekonstrukci střechy na bytovém domě Novopacká č.p.1. Vítězem se stala firma Ruhill Nová Paka, která předložila nejvýhodnější nabídku. Tato firma také v roce 2007 prováděla opravu střechy na zdravotním středisku.
2. Schválena byla smlouva s Královehradeckým krajem o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti. V praxi to znamená, že městečko se bude do srpna 2009 podílet na úhradě ztráty za provoz autobusové linky Praha-Jičín-Mlázovice-Lázně Bělohrad, která by bez tohoto obecního příspěvku do Mlázovic nezajížděla. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z hlavních spojů, kterým se naši občané vrací z práce, je pro nás nepřijatelné, aby spoj nejezdil. Po jednání se zástupci Královehradeckého kraje bylo přislíbeno, že od září 2009, v rámci zahájené optimalizace autobusové dopravy na okrese Jičín, již tento spoj bude fungovat automaticky, bez naší dotace.
3. Zastupitelstvo schválilo žádost o bezúplatný převod několik pozemků, které jsou ve vlastnictví státu, do majetku městyse. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi, které stát nabyl do vlastnictví v roce 2009, v rámci dořešení různých dědických řízení.
4. Zastupitelé odsouhlasili přijetí dotace 500 000 Kč z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje pro rok 2009, na projekt rekonstrukce požární nádrže Mlázovice.
5.Vyhlášeno bylo zadávací řízení na opravu rozvodů vody v bytovém domě č.p.188  a č.p.189, které jsou v havarijním stavu. Osloveni budou: Zdislav Lyczkowski Mlázovice, Ladislav Tarant Nová Paka, a Ladislav Januš Mlázovice. Stanislav Hanuš z Mlázovic oslovení odmítnul, z důvodu nedostatečné kapacity pro tento typ akce.
5. Stávajícímu provozovateli koupaliště byla odsouhlasena veřejná finanční podpora na rok 2009, spočívající v příspěvku ve výši 50% na úhradu nájemného. Poskytnuta bude pouze v případě, že zařízení bude v provozu minimálně do konce září 2009. Důvodem je změkčení podmínek při platbě nájemného za provoz občerstvení, jehož vybírání bylo zavedeno až v loňském roce na pokyn auditorů a jehož nuceně vybíraná výše neopdovídá lukrativitě tohoto provozu.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!