Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 2. zasedání zastupitelstva v novém období

20. 11. 2010

Vzhledem k mnoha bodům, které bylo nutné projednat, se zastupitelé dohodli, že nebudou zdržovat chod městečka a svolali své druhé zasedání ve volebním období 2010-2014, ihned po zasedání ustavujícím.

Přinášíme zajímavé informace z průběhu jednání zastupitelstva, které se konalo 8.11.2010 od 19.30h v jídelně Radnice:

1. Protože se bude před koncem roku v zástavbovém území u koupaliště kolaudovat první dům, stanovili zastupitelé název nové místní komunikace, která v tomto prostoru vznikla. Jedná se o komunikaci tvaru písmene T, uprostřed zástavby. Bude se jmenovat „Cihelna“. Prakticky tak zůstane zachováno po dlouhá léta zažité pojmenování, které každý zná a má vazbu na provoz někdejší mlázovické cihelny v této lokalitě.

2. Schváleny byly také dvě smlouvy se společností ČEZ Distribuce na vznik věcného břemene uložení kabelového vedení. Konkrétně se jedná o nové vedení a přípojku na konci Mlázovic, směrem na Konecchlumí.

3. Zastupitelé rovněž schválili nákup pozemku č. KN 132/11 v k.ú. Mlázovice, o výměře 99 m2, za cenu 25 Kč/m2 od společenství vlastníků bytové 6ti řadovky v Hořické ulici. Jedná se o pozemek, který se nachází pod chodníkem vedoucím ke hřbitovu. Tímto výkupem dojde k odstranění historických nepřesností v katastru nemovitostí.

4. Odsouhlasen byl také prodej některých kusů vybavení školní kuchyně. Jedná se o vály, dřezy, troubu, plynový vařič, robot a některé další drobnosti. Uvedené vybavení je morálně i fyzicky zcela zastaralé, po uzavření školy v roce 2004 pro něj městečko nemá žádné využití. Proto zastupitelé uvítali nabídku paní Evy Lámrové z Lázní Bělohradu, která některé části odkoupila.

5. Schválen byl nákup pozemku č. KN 12/5 v k.ú. Mlázovice, o výměře 12 m2. Jedná se o pozemek ležící pod chodníkem v Jičínské ulici, v blízkosti prodejny potravin. Při změně majitele domu č.p. 12 bylo geodetem zjištěno, že stavba chodníku zasahuje na soukromý pozemek. Výkupem tak budou dány vlastnické vztahy do pořádku.

6. Ze zcela shodného důvodu vykoupí městečko pozemek č. KN 563/11 o výměře 49 m2 od manželů Noskových v Mlázovicích. Tento pozemek slouží jako přístupová cesta ke sběrnému dvoru obce.

7. Městečko vyhlásilo Záměr č. 9/2010 prodeje pozemku č. KN st. 244/1 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o pozemek pod prodejnou smíšeného zboží Jednoty s.d., který patří obci. Pozemek nebyl nikdy stavebníkem převzat, proto je nutné vlastnické vztahy zesouladit se současným stavem. V současné době je jedinou cestou prodej pozemku vlastníkovi stavby.

8. Zastupitelé také schválili prodej pozemku č. KN 563/9 v k.ú. Mlázovice o výměře 294 m2, za cenu 65 Kč/m2, manželům Janě a Lubošovi Noskovým z Mlázovic. Tento pozemek tvoří část zahrady u jejich rodinného domu poblíž sběrného dvora. Na základě vyhlášeného záměru prodeje byli jedinými zájemci o jeho nákup.

9. Schválen byl také minimální počet přítomných dětí pro běžný provoz místní mateřské školy. Tento počet je nutné mít stanoven ve školním řádu pro případ, že dojde k mimořádné události během školního roku (např. velká nemocnost, apod.). Zastupitelé se shodli na minimálním počtu tří dětí, při kterých školka může přijmout zvláštní provozní opatření. I v tomto případě však musí posoudit individuálně stav v jednotlivých rodinách dětí, které ve školce budou. V případě, že se o tyto děti nebude mít možnost nikdo postarat (prarodiče v penzi, maminka na mateřské s dalším sourozencem, směnující rodiče a podobně), je školka povinna přijmout tyto děti i přes pokles pod stanovenou hranici tak, aby rodičům nebyly způsobeny komplikace při výkonu jejich zaměstnání. Byla tak splněna povinnost ukládající uvedení minimálního počtu dětí ve školním řádu, na druhou stranu nechtějí zastupitelé městečka v žádném případě způsobit komplikaci či neřešitelnou situaci pro rodiče dětí, protože nároky na zaměstnance se stále zvyšují a na péči rodiče o dítě je brán čím dále menší ohled.


 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!