Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 19. zasedání zastupitelstva městečka

26. 12. 2017

V pondělí 18. prosince 2017 se sešli zastupitelé na posledním veřejném zasedání v roce. Vybíráme zajímavé body z programu jednání.

1. Schváleno bylo poskytnutí finančního daru ve výši 11 160 Kč Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, na rok 2018. Jedná se o prostředky, které budou sloužit k nákupu výměnného fondu knihovny. Díky této podpoře ze strany obcí okresu je možné udržet systém obměny nejnovějších knih i pro nejmenší knihovny v regionu.

2. Schválen byl střednědobý výhled rozpočtu Městysu Mlázovice na období 2019 – 2020. Jedná se o novou povinnost obcí vyplývající ze zákona. Jak poznamenal starosta v průběhu jeho projednávání – vzhledem k mnoha neznámým, které jsou v tomto dokumentu pouze odhadovány, je jeho vypovídací hodnota velmi malá a spíše se jedná o jednu z mnoha zbytečných administrativních zátěží obcí.

3. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2018 na projekt „Rekonstrukce mlázovické tělocvičny – 3. etapa“. V případě přidělení dotace bude součástí akce výměna sportovní palubovky v tělocvičně a výměna střešní fólie, včetně zateplení stropu. Realizací těchto aktivit by byla zakončena několikaletá kompletní obnova sportovní haly městečka.

4. Zastupitelstvo také schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, ve výši 6 683 000 Kč. Jedná se o překlenovací úvěr na projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Mlázovicích“, jehož realizace začne již v únoru. Na tuto akci obdrželo městečko významnou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, ale její platba proběhne až po dokončení díla. Proto musí dojít k uzavření krátkodobého úvěru na předfinancování stavby. Vzhledem k nastaveným podmínkám je cena za „krátkodobé půjčení peněz“ minimální a obec nijak nezatíží.

5. Schválen byl rovněž rozpočet městečka na rok 2018. Pokud příjmy a výdaje „očistíme“ od dotací a překlenovacích úvěrů, je rozpočet vyrovnaný. Jednotlivým akcím, které byly v rámci rozpočtu odsouhlaseny, bude věnován samostatný článek.

6. Zastupitelé odsouhlasili rozpočtová opatření, kterými obec reaguje na aktuální stav příjmů a výdajů.

7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí činnost kontrolního a finančního výboru a bylo seznámeno s výsledky provedených kontrol.

8. Schváleno bylo také uzavření několika smluv na nákup pozemků, které leží pod obecními komunikacemi či veřejnými prostranstvími. Obec těmito kroky odstraňuje nedostatky zjištěné při měření geodetů v terénu.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!