Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 19. zasedání zastupitelstva městečka

26. 12. 2017

V pondělí 18. prosince 2017 se sešli zastupitelé na posledním veřejném zasedání v roce. Vybíráme zajímavé body z programu jednání.

1. Schváleno bylo poskytnutí finančního daru ve výši 11 160 Kč Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, na rok 2018. Jedná se o prostředky, které budou sloužit k nákupu výměnného fondu knihovny. Díky této podpoře ze strany obcí okresu je možné udržet systém obměny nejnovějších knih i pro nejmenší knihovny v regionu.

2. Schválen byl střednědobý výhled rozpočtu Městysu Mlázovice na období 2019 – 2020. Jedná se o novou povinnost obcí vyplývající ze zákona. Jak poznamenal starosta v průběhu jeho projednávání – vzhledem k mnoha neznámým, které jsou v tomto dokumentu pouze odhadovány, je jeho vypovídací hodnota velmi malá a spíše se jedná o jednu z mnoha zbytečných administrativních zátěží obcí.

3. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2018 na projekt „Rekonstrukce mlázovické tělocvičny – 3. etapa“. V případě přidělení dotace bude součástí akce výměna sportovní palubovky v tělocvičně a výměna střešní fólie, včetně zateplení stropu. Realizací těchto aktivit by byla zakončena několikaletá kompletní obnova sportovní haly městečka.

4. Zastupitelstvo také schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, ve výši 6 683 000 Kč. Jedná se o překlenovací úvěr na projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Mlázovicích“, jehož realizace začne již v únoru. Na tuto akci obdrželo městečko významnou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, ale její platba proběhne až po dokončení díla. Proto musí dojít k uzavření krátkodobého úvěru na předfinancování stavby. Vzhledem k nastaveným podmínkám je cena za „krátkodobé půjčení peněz“ minimální a obec nijak nezatíží.

5. Schválen byl rovněž rozpočet městečka na rok 2018. Pokud příjmy a výdaje „očistíme“ od dotací a překlenovacích úvěrů, je rozpočet vyrovnaný. Jednotlivým akcím, které byly v rámci rozpočtu odsouhlaseny, bude věnován samostatný článek.

6. Zastupitelé odsouhlasili rozpočtová opatření, kterými obec reaguje na aktuální stav příjmů a výdajů.

7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí činnost kontrolního a finančního výboru a bylo seznámeno s výsledky provedených kontrol.

8. Schváleno bylo také uzavření několika smluv na nákup pozemků, které leží pod obecními komunikacemi či veřejnými prostranstvími. Obec těmito kroky odstraňuje nedostatky zjištěné při měření geodetů v terénu.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!