Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 18. zasedání zastupitelstva městečka

30. 04. 2013

V pondělí 29. dubna 2013 se sešli zastupitelé ke svému 18. veřejnému zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1) Schváleno bylo poskytnutí pravidelného ročního členského příspěvku Lázeňskému mikroregionu, jehož jsou Mlázovice členem. V letošním roce činí příspěvek 4704 Kč.

2) Schválena byla také Smlouva o smlouvě budoucí, kterou městečko uzavře se zájemcem o koupi pozemkové parcely v lokalitě Cihelna, po složení rezervační zálohy. V případě, že do konce roku 2014 nebude podepsána řádná kupní smlouva, rezervační záloha propadne ve prospěch obce.

3) Odsouhlasena byla rovněž dotace, kterou městečko poskytne svým hasičům na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním oslav 110. výročí založení SDH Mlázovice.

4) Zastupitelé schválili účetní závěrku dceřinné společnosti Mlázovické služby, s.r.o. za rok 2012. Zároveň vzali na vědomí informace o její činnosti a hospodaření v uplynulém roce. Společnost pracuje bez problémů, její finanční zdraví a výkony odpovídají původním plánům.

5) Přijata byla také Rozpočtová změna č.1/2013, která upravuje schválený rozpočet o aktuální vývoj příjmů a výdajů.

6) Zastupitelé vyslovili souhlas s vybudováním kanalizační přípojky k domu č.p. 140 (bývalé lázně). Náklady na tuto stavbu uhradí vlastník této nemovitosti, na základě písemné smlouvy.

7) Městečko také přijme dotaci ve výši 21890 Kč od Lázeňského mikroregionu na projekt „Restaurování Božích muk na mlázovickém hřbitově“. Vzhledem k plánované úpravě tohoto sochařského díla je poskytnutá dotace vítaným snížením nákladů. Díky tomu můžou být potřebné práce provedeny již v letošním roce.

8) V rámci upřesňování vlastnických hranic domů a zahrad, byly geodetem při zaměřování zjištěny rozdíly u dalších vlastníků. Tam, kde se nesrovnalosti dotýkají i obecního prostranství, dojde po vzájemné dohodě k narovnání. Proto městečko vykoupí 6 pozemků od 12ti dotčených vlastníků v ulici Na Tvrzi a Jičínská. Naopak, pro nutný odprodej obecního pozemku, který tvoří součást zahrady, byl vyhlášen Záměr č. 3/2013 – Prodeje pozemku.

9) Zastupitelstvo souhlasilo s přijetím daru – parcel tvořících pole (cca 0,8 ha) od soukromého vlastníka.

10) Městys rovněž požádá o dotaci na projekt „Obnova kulturního dědictví před MŠ Mlázovice“ v rámci evropských fondů. Jednalo by se o restaurování soch Svatého Václava a Jana Nepomuckého na malém náměstí.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!