Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 17. zasedání zastupitelstva městečka

29. 06. 2017

Naposledy před letními prázdninami se na veřejném zasedání sešli zastupitelé v pondělí 28. června 2017. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1. Schválena byla účetní závěrka a závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2016.

2. Rovněž bylo schváleno rozpočtové opatření č.3/2017, které upravuje schválený rozpočet o aktuální vývoj příjmů a výdajů.

3. Odsouhlaseno bylo také několik nákupů pozemků. Částečně se nákupy týkají stále běžícího narovnání skutečnosti v terénu se zákresem v katastrální mapě, dle nových geometrických plánů. Další výkup se týkal zemědělské půdy.

4. V rámci dokončeného projektu Komplexních pozemkových úprav byl odsouhlasen prodej pozemkové parcely, která kupujícímu slouží jako přístup do jedné z rekreačních nemovitostí.

5. Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanovuje školský obvod. Pro rodiče mlázovických dětí to v praxi znamená, že mají garantované přijetí svých dětí na ZŠ K.V. Raise v Lázních Bělohradě, protože naše území se stává spádové pro jmenovanou školu, dle novelizovaných právních předpisů.

6. Obec rovněž souhlasila se zřízením věcných břemen kabelového vedení společnosti ČEZ Distribuce u jedné nově budované přípojky.

7. Projednána byla činnost kontrolního výboru.

8. Zastupitelé také rozhodli, že nová pobočka České pošty, jejíž provoz obec převezme od 1.4.2018, bude umístěna v nevyužitých prostorách bývalé školní jídelny (pod dnešní MŠ). Ve stávajících prostorách na náměstí nebude zachována z několika důvodů. Jedná se o cizí objekt, kde by obec musela platit nájem, prostory jsou vytápěny akumulačními kamny (což přináší obrovské náklady), objekt není bezbariérový a mnoha seniorům schody a dveře u vstupu způsobují nemalé problémy. Dalším důležitým faktem bylo, že majitel objektu chce výhledově prostory využít pro své potřeby a pošta by se stejně musela po čase stěhovat jinam. Proto je lepší rovnou začít v novém. Vytipováno bylo několik variant, kde by pošta mohla sídlit, prostory bývalé školní jídelny byly nakonec vyhodnoceny zastupitelstvem jako nejvhodnější k danému účelu. Dojde k drobným stavebním úpravám budovy a dlouhá léta nevyužívaný objekt bude opět kompletně obnoven a obsazen. Pro mlázovické občany bude vybudována zcela nová, bezbariérová pobočka pošty, která zvýší komfort poskytovaných služeb.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!