Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 17. veřejné zasedání zastupitelstva městysu

20. 11. 2008

V pondělí 10. listopadu 2008 proběhlo 17. veřejné zasedání zastupitelstva našeho městečka. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1. Byl vyhlášen záměr prodeje nových stavebních parcel v areálu bývalé Cihelny. Po dvou letech příprav tak byl naplněn slib, který zastupitelstvo dalo – tedy co nejrychleji připravit pozemky pro novou výstavbu v městečku. Vyhlášeno bylo I. kolo prodeje, do kterého se mohou zapojit pouze „domácí“ žadatelé. Na každém pozemku je přípojka vodovodu, kanalizace, plynu, elektro a telefon/data. Vyvolávací cena za m2 byla stanovena na 400 Kč. Prodej bude probíhat formou obálkové metody. Uzávěrka prvního kola je stanovena na 10. prosince 2008. Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce a podrobněji o nich píšeme na jiném místě. Druhé kolo, ve kterém již žadatelé nebudou omezeni, bude vyhlášeno v lednu 2009.

2. Zastupitelé dále rozhodli, že požádají církev o bezúplatný převod Kostela Nejsvětější trojice v Mlázovicích a příslušného pozemku, na kterém stojí, do vlastnictví městečka. Důvodem je především fakt, že církev nemá prostředky ani přílišný zájem na údržbě a opravách mlázovické památky, která je evidována na seznamu státem uznaných kulturních památek. Většina rekonstrukčních prací byla v minulosti provedena za výrazného přispění obce. Bude-li kostel ve vlastnictví obce, budeme moci žádat o různé grantové finance a aktivně ovlivňovat technický stav objektu. Zastupitelé vnímají objekt mlázovického kostela jako významnou kulturní památku, která je dominantou městečka. Přijaté rozhodnutí by mělo do budoucna zabránit chátrání stavby. Podrobněji o tomto kroku píšeme na jiném místě.

3. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. PK 128/1 v k.ú. a obci Mlázovice Marii a Václavu Malinovým, kteří byli jedinými zájemci za cenu 25 Kč/m2. Jedná se o narovnání nesouladu mezi katastrální mapou a skutečností v terénu.

4. Bylo zahájeno zadávací řízení na firmu realizující III. etapu výměny oken a vstupních dveří na budově Radnice. Tato etapa navazuje na již proběhlé předchozí. Výměna je rozčleněna z důvodu vysokých nákladů do více let. Jedná se o výběr dodavatele na akci, která bude součástí rozpočtu na rok 2009.

5. Rovněž bylo zahájeno zadávací řízení na dodavatele židlí na sál Radnice. Opět jde o akci, která bude součástí rozpočtu na rok 2009. Dojde k výměně všech židlí, stávající jsou ve velmi špatném stavu a je jich i nedostatečný počet. Plánován je nákup 270 kvalitních, konferenčních čalouněných židlí, od českého výrobce. Vzhledem k finančním nákladům je vyhlášeno zadávací řízení.

6. Zastupitelstvo odsouhlasilo  podání žádosti městysu o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje pro rok 2009. Vzhledem ke změnám v poskytování podpory z tohoto grantu není jisté, zda-li městečko se svojí žádostí uspěje (obce budou dostávat dotaci pravděpodobně max. 1x za tři roky). Předmětem žádosti je projekt rekonstrukce požární nádrže, která je ve špatném technickém stavu. V brzké době vyžaduje výrazné stavebně-rekonstrukční práce a dále je plánován její kompletní nátěr.

7. Schválena byla rozpočtová změna č.4/2008.

8. Zastupitelé rovněž schválili nový ceník za pronájem sálu Radnice, který bude účinný od 1. ledna 2009. Cena za pronájem byla stanovena na 1,50 Kč/m2 a hodinu, dále nájemce zaplatí náklady na energie, dle stavu měřidel a poplatek 400 Kč z úklid. Slevu ve výši 30% obdrží provozovatelé akcí, které budou trvat souvisle více než 1 den a 50% slevu obdrží příspěvkové organizace a občanská sdružení mající sídlo na území městečka a dále mlázovičtí občané v případě konání svatby. Ceník byl upraven tak, aby odpovídal současné situaci na trhu a odrážel náklady investované do rekonstrukce sálu. Vzhledem k oddělení sítí a instalací měřidel pro vodu, plyn i elektro, lze nyní i přesně měřit energie spotřebované na jednotlivých akcích.

9. Zastupitelstvo rovněž schválilo smlouvu s Královehradeckým krajem o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z grantu HZS na vybavení pro SDH Mlázovice ve výši 55.000 Kč, která bude použita na nákup elektrocentrály plovoucího čerpadla pro místní hasiče.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!