Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 16. zasedání zastupitelstva městečka

26. 12. 2012

Zastupitelé městečka se letos naposledy sešli na veřejném zasedání v pondělí 17. prosince 2012. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1) Městečko má nově uvolněný byt v bytovém domě Na Ohrádce, č.p. 189. Vzhledem k tomu, že je v tomto bytě nezbytně nutné provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace a další související práce, na které nyní obec nemá finanční prostředky ani volné pracovní kapacity (většinu prací si městečko provádí svépomocí), nebylo vyhlášeno zadávací řízení na nového nájemce. Aby byl z tohoto bytu po dobu před rekonstrukcí užitek, souhlasili zastupitelé s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, s panem Radkem Tobiášem, Bukvice 13, a to do konce července 2013. Městečko bude po tuto dobu vybírat nájem a nebude muset hradit podíl na nákladech za energie. Poté dojde k vyklizení bytu, provedení rekonstrukčních prací a vyhlášení standardního řízení na výběr nájemce na dobu neurčitou.

2) Městečko uzavře mandátní smlouvu se společností EKO-POINT Czech, s.r.o. ze Studence na management projektu a realizaci souvisejících výběrových řízení projektu „Energetické úspory Domova důchodců v Mlázovicích“. Uvedená společnost bude komunikovat s poskytovatelem dotace a řídit kompletní průběh akce tak, jak vyžadují složitá pravidla EU.

3) Zastupitelstvo také schválilo Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu půdy se ZEAS Mlázovice. Předmětem dodatku jsou změny ve výčtu pronajímaných pozemků společnosti.

4) Schváleno bylo rovněž podání žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje na pořízení nového územního plánu městečka, který se začne připravovat v roce 2013.

5) Zastupitelé schválili dceřiné společnosti městysu - Mlázovické služby, s.r.o., aby podala žádost o dotaci na pořízení kontejnerového nosiče za traktor. Zařízení by sloužilo k obsluze velkoobjemových kontejnerů na sběrném dvoře.

6) Zastupitelé zamítli žádost Oblastní charity Červený Kostelec o příspěvek na provozní náklady. Městečko nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, aby mohlo spolufinancovat chod obdobných zařízení. Uvedená charita navíc není součástí Komunitního plánu ORP Jičín, kterým se obec řídí.

7) Schválen byl rozpočet městečka Mlázovice na rok 2013. O připravovaných investičních akcích, které jsou jeho součástí, Vás budeme informovat v samostatném článku.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!