Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 15. zasedání zastupitelstva městečka

13. 11. 2012

V pondělí 5. listopadu 2012 se sešli mlázovičtí zastupitelé na dalším veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Zastupitelstvo se věnovalo několika pozemkovým záležitostem. Ve všech případech se jedná o situaci, při které geodet před digitalizací katastrální mapy zjistil, že průběh hranice pozemků ve skutečnosti neodpovídá údajům v katastrální mapě. Schválen byl proto prodej pozemku č. KN 794/26 o výměře 5m2, paní Ivaně Štěrbové z Mlázovic a podej několika dílů pozemkových parcel o celkové výměře 48m2, panu Liboru Švandrlíkovi z Mlázovic. Obcí prodávané pozemky leží na zahradách kupujících, kupní cena byla stanovena na 65 Kč/m.

2. Ze stejného důvodu městys požádá o bezúplatný převod dvou pozemkových parcel ležících pod vjezdem do hasičské zbrojnice z majetku Královéhradeckého kraje a na oplátku daruje kraji pozemek č. KN 1265/17 o výměře 3m2, který se nachází pod krajskou silnicí v téže lokalitě.

3. Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento krok byl vynucen novelou Zákona o odpadech, účinnou od 1. ledna 2013. Nejzásadnější změnou je povinnost cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR platit poplatky za odpady, dále se mění některé detaily ve slovních formulacích vyhlášky. Zastupitelé rovněž rozhodli o navýšení poplatku za odpad ze stávajících 360 Kč na 400 Kč u dospělého a u dětí do 15ti let ze 180 Kč na 200 Kč. Městečko nechce zvyšovat v tak ekonomicky složité době finanční zátěž obyvatel, ale vzhledem k neustálému nárůstu nákladů na zpracování odpadů se jedná o rozumné rozhodnutí. Pravidelně dochází ke zvyšování poplatků za svoz komunálního odpadu ze strany svozové společnosti, roste i „skládkovné“. Od roku 2013 se také zvýší DPH. Vybrané poplatky již zdaleka nepokrývali úhradu faktur za odpadové hospodářství a městečko je muselo doplácet čím dál více ze svého rozpočtu. Mlázovice zvyšují poplatek po dlouhých 8 letech, a i přes to budou občané městečka platit jednu z nejmenších částek v okolí (možný limit je až 1000 Kč na obyvatele).

4. Zastupitelé také schválili přidělení dvou obecních bytů. Po vyhodnocení žádostí bude nájemní smlouva uzavřena s paní Ludmilou Makaloušovou z Mlázovic, na byt č.2 v Novopacké č.p.1 a panem Milanem Bartoníčkem z Nové Paky, na byt č. 9L Na Ohrádce č.p. 189.

5. Velmi zásadní bylo rozhodnutí o dalším fungování mlázovické knihovny. Protože Královéhradecký kraj výrazně omezil dotace pro okresní knihovny, nezbývají jim již prostředky na nákup knih do tzv. výměnného fondu (nejnovější tituly všeho druhu), který je zdarma poskytován menším a zajišťuje tak jejich funkčnost a návštěvnost. Proto jičínští navrhli obcím, se kterými spolupracují, aby výpadek v krajské dotaci nahradily vlastním příspěvkem. Pokud by tak neučinily, v příštím roce by došlo k uzavření místních knihoven. Vzhledem k oblíbenosti a vytíženosti té mlázovické a také vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z mála pravidelných kulturních činností v městečku, zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotace na rok 2013 ve výši 11640 Kč (jedná se o 20 Kč na obyvatele a rok). Tím bude provoz mlázovické knihovny zachován v plném rozsahu, jak jsou její čtenáři zvyklí.

6. Schváleno bylo rovněž podání žádostí o dvě dotace. Z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2013 se městečko pokusí získat prostředky na dostavbu chodníku k obecnímu hřbitovu, z programu na záchranu památek zase dotaci na restaurování oken mlázovického kostela, která jsou v havarijním stavu (jedná se o opakování neúspěšné žádosti z letošního roku).

7. Veřejnost byla také podrobně seznámena s realizací projektu "Oprava tělocvičny v Mlázovicích - 1. etapa", který byl spolufinacován z prostředků Programu rozvoje venkova MZe ČR. Byly podány  zajímavé informace o provedených opravách prostor, plánovaných etapách v příštích letech i běžném provozním řádu sportovní haly.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!