Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 14. zasedání zastupitelstva obce

27. 06. 2008

V pondělí 23. června 2008 od 19.00h proběhlo 14. veřejné zasedání zastupitelstva ve volebním období 2006-2010.

Vybíráme zajímavé body z programu jednání:

1. Zastupitelé schválili závěrečný účet městysu za rok 2007 a výrok auditora z kontroly hospodaření městysu za rok 2007 s výrokem bez výhrad.
2. Byl schválen prodej pozemků tvořících lesní cestu z Mlázovic do Mezihoří společnosti Lesy ČR. Městys nemá v těchto lokalitách žádný pozemek ani nemá prostředky na úpravy a údržbu. Proto byla přijata nabídka státního podniku, který potřebuje cestu na těžbu dřeva, na odkup za 1 Kč/m2. Kupní smlouva bude obsahovat věcné břemeno užívání pro pěší i automobily.
3. Dále zastupitelé schválili prodej pozemku č.185/3 (zahrady). Rozhodujícím kritériem pro prodej byla výše nabídnuté ceny za tento pozemek. Podle zastupitelů se jedná o transparentní, obhajitelné, kdykoliv zdůvodnitelné a spravedlivé kritérium. Pozemek byl prodán manželům Kateřině a Zdeňkovi Venclů, kteří z došlých nabídek nabídli nejvyšší cenu 80 Kč/m2.
4. V rámci úprav rozdílů mezi Katastrální mapou a skutečností zjištěnou při geodetickém zaměření v terénu, rozhodli zastupitelé o prodeji pozemku č. 1316/3 p. Jaroslavu Grbavčicovi a zároveň o výkupu pozemku č. 1364 s 207/2 od tohoto majitele.
5. Schválena byla rovněž rozpočtová změna č.2/2008, která reflektuje aktuální stav vývoje příjmů a výdajů obce.
6. Dále zastupitelé vyhodnotili zadávací řízení na akce realizované v rámci projektu Revitalizace veřejných prostranství v městysu Mlázovice (v případě přidělení dotace). Jediným rozhodujícím kritériem výběru byla nabídnutá cena. Jako vítězné byly vybrány následující firmy. Pro rekonstrukci veřejného osvětlení p. Jiří Horák z Chotče.  Na dodávku městského mobiliáře a zahradnické práce firma Zahradnictví Květ Stračov a na stavbní práce v projektu (chodníky a obruby) firma Miroslav Kunt z  Jičína.
7. Zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na lince Praha – Jičín – Mlázovice, se společností OREDO, na rok 2008. Obec tak uhradí 15.000 Kč dotaci na provoz uvedeného spoje. S takovým systémem radní zásadně nesouhlasí, neboť se domnívají, že dopravní obslužnost je záležitostí kraje, který na ni dostává prostředky ze státního rozpočtu, ale zrušení tohoto spoje je pro mlázovické občany nepřijatelné. Proto bude provoz na lince do konce letošního roku průběžně monitorován a následně vyhodnocen.
8. Zastupitelé odsouhlasili nákup pozemku č. 1287, za cenu 25 Kč/m2, který je obecní komunikací, ale patří osmi soukromým vlastníkům.
9. Zastupitelé rozhodli o předláždění mlatových cest v parku na Náměstí čtvercovou kostkou v pískovcové barvě (je již použita kolem kašny). Důvodem je nespokojenost se současným stavem – při užívání dětmi na kolech, bruslích, skateboardech  apod., dochází k neustálému rozhrnování materiálu. Nepomohlo ani testování stabilizace vápencem či pryskyřicemi. Městečko tak využilo nabídky firmy Miroslav Kunt, která cestičky realizovala, že provede předláždění pouze za cenu dlažby. Práci ponese na své náklady firma. Toto řešení nakonec znamená, že pískový mezistupeň z loňského roku nebude stát obecní pokladnu ani korunu navíc. Vzhledem k tomu, že cestičky má ve výpůjčce Lázeňský mikroregion, bude mu částka na dlažbu poskytnuta ve formě mimořádného příspěvku.
10. Dále zastupitelé rozhodli, že využijí 51.000 Kč, které obdrželi letos jako dotaci Lázeňského mikroregionu, na rekonstrukci chodníku v ulici V Sadě (od Kváčových po Gabrielovi). Tato lokalita má vyřešené všechny sítě (v zemi) a chodník je zde ve špatném stavu. Rovněž nemůžeme začít zasahovat do území, která jsou dotčena evropským projektem revitalizace. Pozemek, na kterém je uvedený chodník, bude poskytnut od výpůjčky Lázeňskému mikroregionu a obec svůj příspěvek, který činní 65.000 Kč poskytne jako mimořádný příspěvek mikroregionu. Akce je naplánována na září.
11. Městečko rovněž nakoupí pozemek č. KN825/4 o výměře 219 m2 za cenu 65 Kč/m2 (stavební pozemek) pro případnou výstavbu ČOV.
12. Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí se společností VČP Net na odkoupení plynovodu v areálu Cihelna, který zde obec vybuduje, za nabídkovou cenu 238.000 Kč.
13. Zastupitelé také vyhodnotili zadávací řízení na restaurování sloupu se sochou p. Marie na Náměstí. Vítězem se stal p. MgA. Ondřej Sklenář, který obci předložil nejvýhodnější nabídku a v případě přidělení dotace bude akci realizovat.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!