Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 14. zasedání zastupitelstva městečka

18. 09. 2012

Zastupitelé městysu Mlázovice se v pondělí 17. září 2012 sešli po čtrnácté v tomto volebním období na svém veřejném zasedání. Vybíráme zajímavé body z programu jednání.

1. Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy na zajištění provozu Sběrného dvora v Mlázovicích se společností Mlázovické služby, s.r.o.. Hlavním důvodem tohoto kroku  je požadavek Krajského úřadu na zajištění provozu firmou disponující živnostenským oprávněním na nakládání s odpady. Mlázovické služby, na rozdíl od obce, těmito oprávněními disponují, tudíž nevzniknou další zbytečné náklady ani nárůst administrativy.

2. Zastupitelstvo souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Mlázovice a Kamenice u Konecchlumí. Touto změnou dojde k nápravě chyby, která vznikla před desítkami let a která oddělila část lesa ve vlastnictví městysu Mlázovice do sousedního katastru. Díky velké vstřícnosti obce Konecchlumí bude tato chyba odstraněna a obecní les se vrátí zpět do Mlázovického katastru. Pro městys to bude znamenat úsporu zbytečné administrativy a úkonů spojených s vlastnictvím jednoho bloku lesa na území dvou obcí. V rámci prováděných pozemkových úprav bude změna provedena bez nákladů pro městys Mlázovice.

3. Byl vyhlášen Záměr č.10/2012 – Pronájmu obecního bytu. Jedná se o byt 2+1 v Novopacké ulici, v č.p.1. Podmínky pronájmu jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách obce.

4. Rovněž byl vyhlášen Záměr č.11/2012 – Pronájmu obecního bytu – garsoniéry v bytovém domě Na Ohrádce č.p. 189. Podmínky pronájmu jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách obce.

5. Zastupitelé odsouhlasili nákup pozemkových parcel č. KN 1371, KN 1372 a KN 1373 v k.ú. Mlázovice, o celkové výměře 559m2. Jedná se o pozemky pod veřejnými prostranstvími v Novopacké ulici a pod komunikací vedoucí směrem k areálu Zemědělské a.s. Mlázovice. Městečko se již dlouhé roky snažilo pozemky získat, ale Pozemkový fond ČR preferoval přechod veškerých parcel v lokalitě na nového vlastníka truhlárny. Po převodu truhlárny se městečko dohodlo s jejím novým majitelem a uvedené důležité pozemky vykoupí. Zde je na místě opět ocenit velkou vstřícnost vlastníka – Pavla Tomáška z Lužan, se kterou situaci vůči obci řešil.

6. Schválena byla také rozpočtová změna č.2/2012 reflektující aktuální stav příjmů a výdajů obce v letošním roce.

7. Zastupitelé schválili smlouvy s obcemi Lužany, Choteč, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota a Konecchlumí, o využití služeb sběrného dvora v Mlázovicích pro občany těchto obcí. Jedná se o plánovaný krok, který souvisí s evropským projektem budovaným na území městysu Mlázovice. Nový sběrný dvůr byl plánován a postaven pro potřeby všech výše uvedených obcí.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!