Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 14. zasedání zastupitelstva městečka

12. 02. 2017

V pondělí 6. února 2017 se sešli zastupitelé na dalším zasedání. Vybíráme zajímavé body z programu jednání:

1. Schváleno bylo uzavření smlouvy na výrobu nové hasičské cisterny. Vozidlo dodá mlázovickým hasičům společnost THT Polička, která zvítězila ve výběrovém řízení. Jedná se o tradičního výrobce, který má v oboru dobré jméno a zároveň tento typ hasičské nástavby vyvinul. Použit bude osvědčený podvozek Tatra Terno 6x6. Na projekt obdrželo městečko dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Náklady se pohybují kolem 7 500 000 Kč. Evropská dotace pokryje 90% z nich, městečko doplatí ze svého rozpočtu zbylých 10%. Nová cisterna by měla být dodána do konce letošních prázdnin.

2. Městečko uzavře smlouvu na poskytnutí překlenovacího úvěru se společností Česká spořitelna, a.s., která nabídla nejlepší podmínky. Jedná se o krátkodobý úvěr pro předfinancování nákupu nové hasičské cisterny, protože dotaci obec obdrží až po dodání vozu a jeho zaplacení. Úvěr byl obci poskytnut bez poplatku a dalšího zajištění, splacen bude za 2-3 měsíce. Přijetí úvěru nijak nezatíží obecní finance, cena této služby je pouze v jednotkách tisíc korun.

3. Zastupitelé schválili dohodu s městem Lázně Bělohrad o vytvoření společného školského obvodu. Obě obce tak reagovali na změnu legislativy, která požaduje uzavření obecních dohod. Pro žáky dojíždějící z Mlázovic do ZŠ v Lázních Bělohradě se tím nic nemění, naopak všichni mlázovičtí rodiče budou mít v budoucnosti jistotu, že jejich děti musí být do bělohradské školy přijaty.

4. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 12000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů za poskytování služeb denní stacionář a osobní asistence společnosti Apropo Jičín, která pečuje o jednoho nevidomého občana z Mlázovic.

5. Uzavřeny byly dvě nájemní smlouvy na obecní byty. Byt v č.p. 188 bude poskytnut paní Ivetě Řezníčkové ze Dvora Králové nad Labem (mlázovická rodačka). Nájemní smlouva na garsoniéru v č.p. 189 bude podepsána s panem Milanem Kubíčkem z Mlázovic. V případě odmítnutí bytu ze strany žadatele, byl stanoven první náhradník, paní Věra Stříbrná z Desné u Tanvaldu.

6. Schválen byl rovněž prodej pozemkové parcely č. KN 1720/4 v k.ú. Mlázovice Mysliveckému spolku Ostříž Mlázovice. Jedná se o pozemky pod stávajícími stavbami ve vlastnictví spolku, které tvoří jejich zázemí (za halami ZAS Mlázovice).

7. Městečko také nakoupí několik zemědělských pozemků v katastru Mlázovic, dle dohody s jednotlivými vlastníky.

8. V diskuzi zastupitelé řešili velmi detailně situaci ohledně možného otevření obecního obchodu. Starosta seznámil přítomné s výsledkem zjišťování požadavků dotčených orgánů a možnostmi vybudování obchodu v prostorách bývalého kina. Výsledek je takový, že v těchto prostorách je možné obchod uspořádat tak, aby byl funkční a zároveň splňoval všechny legislativní nároky. Toto řešení je však poměrně prostorově náročné a neumožňovalo by případný budoucí rozvoj (další volná plocha by již nebyla k dispozici). Zastupitelé byli seznámeni s odhadem nákladů na stavební práce i vybavení. Zastupitelé se shodli, že městečko zatím vlastní obchod otevírat nebude a vyčká na celkovou situaci v obci. Důvodem jsou jednak vysoké náklady, obrovská organizační a časová zátěž obecního úřadu a v neposlední řadě nejednoznačná podpora tohoto projektu ze strany občanů. V případě potřeby však lze tuto myšlenku oživit a obecní obchod realizovat. Podrobněji se budeme tomuto tématu věnovat v samostatném článku.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!