Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 13. zasedání zastupitelstva městečka

19. 06. 2012

Zastupitelé městysu Mlázovice se sešli v pondělí 18. června 2012 na svém 13. zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1) Zastupitelé řešili, jak dále postupovat s realizací dvou projektů, na které má městys přislíbenou dotaci z evropských zdrojů. Jedná se o výstavbu sběrného dvora a 1. etapu opravy tělocvičny. Vzhledem k problémům, které má Česká republika s čerpáním dotací z EU, bylo pozastaveno proplácení projektů ze všech operačních programů. V reakci na tyto skutečnosti přistoupilo Ministerstvo financí k revizi podmínek jednotlivých programů a uložilo jim různá nápravná opatření. Dokud je nesplní, nebudou podepisovat nová Rozhodnutí o přidělení dotace, což je právně závazný dokument potvrzující přidělení slíbených dotačních peněz (na které Mlázovice čekají). Bohužel, poskytovatelé dotací nesouhlasí s odkladem realizace projektů až na dobu po přidělení Rozhodnutí a nutí příjemce dotací dodržet původně stanovené časové harmonogramy tak, jak byly průběžně vysoutěženy v jednotlivých výběrových řízeních. Aniž by obec něco zavinila, má na výběr pouze ze dvou variant. Projekt nerealizovat a přijít v součtu obou plánovaných projektů o téměř 5,5 mil. Kč, nebo důvěřovat státu, že obnoví čerpání evropských dotací a své projekty zahájit dopředu. Zastupitelstvo se po zralé úvaze rozhodlo oba projekty zahájit. V případě tělocvičny se jedná o již stojící budovu, kterou by obec tak jako tak musela postupně opravit. U sběrného dvora se zatím budou realizovat základní stavby, v případě nepřidělení dotace (což je opravdu jen teoretický a nejčernější scénář), by byl projekt upraven a zmenšen v průběhu výstavby.

2) Protože městečko pravidelně podporuje aktivity místních neregistrovaných sportovců, poskytne mlázovickým volejbalistům dar ve formě 2 míčů.

3) Dále Mlázovice podpoří pořádání pravidelných letních turnajů v tenise a volejbale.

4) Zastupitelé schválili závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2011 (vyrovnané hospodaření) a výrok krajského auditora k hospodaření a vedení účetnictví – bez výhrad.

5) Schválen byl také prodej staré stavební buňky paní Ivaně Štěrbové z Mlázovic.

6) Zastupitelé přijali výpověď pana Romana Novotného z obecního bytu Na Ohrádce 189. Do tohoto bytu se nastěhuje paní Irena Grusová z téhož obecního domu (vymění za jiný obecní byt) a uvolněnou bytovou jednotku městys pronajme panu Jaroslavu Stříbrnému z Ostroměře. Městys v tomto případě využil svého práva nevyhlašovat záměr pronájmu bytu a pronajmout je přímo, protože potřebuje uvolnit ubytovnu na adrese Náměstí 4, kde žije pan Stříbrný (zde dojde v důsledku rekonstrukce topení v hospodě k odpojení topení a v příštím roce k přestavbě ubytovny na byt). Městečko sice nemělo povinnost nájemníkovi ubytovny zajistit náhradní ubytování, ale vzhledem k uvedenému upřednostnilo sociální přístup a využilo nastalou situaci k této transakci.

7) Zastupitelé vyhodnotili výběrové řízení na pronájem nebytových prostor – restaurace Radnice, které bylo vyhlášeno Záměrem č.5/2012 na minulém zastupitelstvu. V průběhu výběrového řízení si podrobnější informace o provozovně vyžádalo 5 podnikatelů, závaznou nabídku podal jeden – pan Radek Tobiáš z Bukvice. Nabídl nájemné 10.000 Kč měsíčně (+ úhradu revizí, + úhradu provozních nákladů, + investice do provozovny). Z pohledu obce se jedná o více než 100% navýšení oproti současnému stavu. Uchazeč je vyučen v oboru, provozoval vyhlášenou restauraci na malé obci. V oboru působí 15 let od vyučení, pracoval jako provozní a kuchař. Jeho záměrem je provozovat klasickou restauraci se závodním stravováním a hotovými jídly. Dále chce nabídku rozšířit o rozsáhlejší minutkovou kuchyni a zážitkovou gastronomii. Zůstane i nabídka organizace oslav, výročí, svateb, servis pro spolkovou činnost a obsluha akcí na sále. Chce zachovat stávající cenovou hladinu hotových jídel i piva. Jeho plánem je i modernizace provozovny a investice do zařízení. Zastupitelstvo konstatovalo, že pan Tobiáš beze zbytku splnil podmínky stanovené záměrem pronájmu a že jeho podnikatelský záměr odpovídá představě obce o provozu restaurace Radnice. Proto schválilo uzavření nájemní smlouvy s tímto podnikatelem, s účinností od 1. září 2012.

8) Rovněž bylo schváleno vyhlášení Záměru č. 6, 7, 8 / 2012 – Prodeje pozemků. Jedná se o pozemky, které jsou zaplocené na soukromých zahradách, a které byly zaměřeny v rámci upřesňování katastrální mapy před digitalizací katastrálního území.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!