Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 13. zasedání zastupitelstva městečka

12. 07. 2021

V pondělí 28. června 2021 se sešli zastupitelé městečka na veřejném zasedání. Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2020.

2. Byly vyhodnoceny obdržené nabídky na prodej pozemků v lokalitě Hořická – u kravína. První pozemek získala Veronika Huťová z Mlázovic, druhý Kristýna a Michal Vízkovi z Mlázovic. Na obou stavebních parcelách vyrostou rodinné domky.

3. Schválena byla rovněž smlouva na nákup pozemku č. 1007/15. Městečko vykoupí část pozemku o rozloze 80m2, kde jsou uloženy inženýrské sítě (především hlavní kanalizační řad) v lokalitě Hořická – u kravína. Pokračuje tak snaha obce získat do svého vlastnictví všechny pozemky, na kterých je uložena kanalizační síť.

4. Zastupitelé schválili dvě rozpočtová opatření, která reflektují aktuální vývoj příjmů a výdajů obce.

5. Schválena byla také smlouva s městem Lázně Bělohrad, o zřízení školského obvodu pro základní školu. Smlouva je již několik let v platnosti, nová verze pouze rozšiřuje územní působnost školského obvodu o novou obec – Lukavec. Připomínáme, že díky tomuto dokumentu mají mlázovičtí rodiče jistotu, že je pro jejich děti garantována kapacita školního vzdělávání v ZŠ Lázně Bělohrad. Zároveň je garantováno vhodné spojení školními autobusy v návaznosti na časy výuky této vzdělávací instituce. Tím samozřejmě není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své děti jinou vhodnou základní školu, dle vlastního výběru. Ovšem s rizikem, že dítě do ní nemusí být přijato z kapacitních důvodů a také s rizikem, že rodiče budou muset zajišťovat dopravu dětí do této jiné školy, protože Královéhradecký kraj garantuje školní spoje pouze do jedné smluvní školy (což je v případě Mlázovic právě ZŠ K.V. Raise v Lázních Bělohradě).

6. Byl schválen převod domu č.p.75 na malém náměstí z majetku společnosti Mlázovické služby, s.r.o., do vlastnictví městysu. Důvodem k této transakci je potřeba dokončení rekonstrukce objektu. Mlázovické služby nedisponují dostatkem finančních prostředků potřebných k provedení potřebných stavebních prací.

7. Městys vypověděl smlouvu o využití sběrného dvora v Mlázovicích pro občany obce Choteč, protože se tato obec odmítla dále spolupodílet na financování provozu zařízení, dle požadavku městečka. Nižší nabídnutá částka ze strany Chotče nebyla zastupiteli akceptována.

8. Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru pro Myslivecký spolek Ostříž Mlázovice, ve výši 20 000 Kč. Jedná se o mimořádný, solidární příspěvek na obnovu zázemí výrazně poškozeného požárem, při kterém spolek přišel o majetek v řádu statisíců korun.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!