Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 12. zasedání zastupitelstva městečka

14. 05. 2012

Mlázovičtí zastupitelé se sešli v pondělí 14. května 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu na svém 12. zasedání. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:

1) Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1/2012, která reflektuje aktuální vývoj příjmů a výdajů obecní poklady. Rozpočet byl aktualizován o neplánované výdaje, údržby a také o přijetí některých dotací.

2) Schváleno bylo poskytnutí 2 míčů pro místní fotbalisty a 2 míčů pro místní nohejbalisty v rámci podpory sportovního vyžití v městečku.

3) Zastupitelé schválili žádost o bezúplatný převod pozemku č. KN 539/3 v k.ú. Mlázovice z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městysu. Jedná se o svodnici za areálem Zemědělské a.s. Mlázovice. Vzhledem k tomu, že slouží k odvodu povrchové vody z velkého území obce, bylo by dobré, aby přešel do obecní správy.

4) Schváleny byla také dodatky ke zřizovací listině Domova důchodců, týkající se hospodaření s některými pozemky. Odstraňuje se tím chyba předchozího nepřesného zaměření pozemkových parcel.

5) Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplatném převodu použitého mulčovače BERTI TA 220 na obec Šárovcova Lhota. Vzhledem k tomu, že zařízení je již fyzicky zcela opotřebované a oprava se jeví jako nerentabilní, městys jej vyřadil z provozu. Šárovcova Lhota o něj projevila zájem s tím, že se pokusí o dílčí opravu, která by zajistila alespoň drobný provoz v jejich obci. Protože se Lhota podílela původně společně s Mlázovicemi na pořízení stroje, převod bude bezúplatný.

6) Dále byla odsouhlasena kupní smlouva na pozemky č. KN 1007/11 a KN 1375, které obec vykoupí od paní Libuše Bryknarové z Mlázovic. Jedná se o soukromé parcely ležící pod veřejným prostranstvím. Tento nesoulad byl zjištěn při zaměřování geodeta prováděném před digitalizací katastrální mapy.

7) Ze stejného důvodu bude vykoupen i pozemek č. KN 1376 od pana Štěpána Stránského z Mlázovic.

8) Dále zastupitelé projednali podmínky nájemní smlouvy na nebytové prostory – restaurace Mlázovice. Za přítomnosti nájemkyně Zdenky Rechcíglové, proběhla podrobná rozprava, do které se zapojila většina zastupitelů a přítomných hostů. Protože dlouhodobě nedošlo k dohodě mezi městečkem a nájemkyní na podobě smluvních podmínek pro další období, rozhodli zastupitelé o vypovězení stávající smlouvy a vyhlášení konkurzu na nového pronajímatele. Podrobně se tomuto tématu věnujeme v samostatném článku na jiném místě.

9) Zastupitelé vyhlásili Záměr č.5/2012 – Pronájmu nebytových prostor – restaurace Radnice. Společně s tím ustanovili řadu přísných kritérií, které musí uchazeč splnit (podrobně - viz. uveřejněný Záměr č.5/2012 na jiném místě).


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!