Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 12. zasedání zastupitelstva městečka

03. 05. 2021

V pondělí 26. dubna 2021 se sešli, po delší koronavirové odmlce, zastupitelé městečka. Přinášíme zajímavé body z programu jednání.

1. Zastupitelstvo schválilo nový územní plán městysu Mlázovice. Účinnosti nabyde 11. května 2021 a nahradí původní dokument z roku 2005. Novému územnímu plánu bude podrobněji věnován zvláštní článek.

2. Schváleno bylo uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v bytovém domě Na Ohrádce č.p. 189 v Mlázovicích. Po dokončení rekonstrukce bytu se novým nájemníkem stane pan Ondřej Huťa z Mlázovic.

3. Městečko v letošním roce poskytne finanční dary dvěma organizacím vykonávajícím pro jeho občany sociální služby. 12.000 Kč obdrží společnost Apropo Jičín, které poskytuje službu denního stacionáře a osobní asistence nevidomému občanovi obce a dalších 12.000 Kč obdrží Oblastní charita v Jičíně, která již několik let zajišťuje v Mlázovicích pečovatelskou službu.

4. Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č.1/2021, které reaguje na aktuální vývoj příjmů a výdajů obecní pokladny.

5. Městečko také odpustí kadeřnici, paní Adéle Holubičkové, čtyři nájmy za pronájem nebytových prostor – kadeřnictví. Jedná se o nájemné za dobu, kdy musela být provozovna z důvodu vládních nařízení uzavřená.

6. Schváleny byly účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací městečka – Domova důchodců a Mateřské školy. Schválena byla také účetní závěrka samotného městysu a dceřiné společnosti Mlázovické služby, s.r.o.. Vše za uplynulý rok 2020.

7. Městečko vyhlásilo záměr prodeje dvou pozemků č. 1007/9 a č. 1007/14, oba v k.ú. Mlázovice. Jedná se o parcely u mlázovického kravína. Nabídky lze podávat do 31.5.2021. Bližší informace jsou uvedeny v Záměru č.3/2021.

8. Zelenou k podpisu dostala smlouva městečka se společností CETIN, na umístění telekomunikačního zařízení na budově Radnice. Díky tomu bude do konce června v Mlázovicích spouštěn vysokorychlostní internet, prostřednictvím optické datové sítě. Bližší informace k tomuto tématu budou uvedeny v samostatném článku.

9. Zastupitelé projednali požadavek na vybudování parkoviště u místní mateřské školy. Po důkladném zvážení všech technických, prostorových a finančních možností dospěli k závěru, že vybudování nového parkoviště v těsném sousedství budovy školky není možné. Proto zastupitelstvo doporučuje rodičům využívat stávající parkovací plochy pod budovou radnice a na náměstí, které jsou kapacitně dostačující a jsou ještě v přijatelné vzdálenosti od školky. Této problematice bude věnován samostatný článek.

10. Zamítnuta byla žádost spolku Linka bezpečí na poskytnutí provozního finančního příspěvku v roce 2021.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!