Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 11. zasedání zastupitelstva městečka

30. 12. 2020

V pondělí 14. prosince 2020 se sešli, za přísných hygienických podmínek, zastupitelé na veřejném zasedání.

Chod obce se nemůže zastavit ani během nouzového stavu, při kterém platí řada omezujících opatření. Proto se museli, naposledy v tomto roce, sejít zastupitelé městečka. Především bylo nutné schválit rozpočet na příští rok. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:

1. Byl schválen rozpočet městysu Mlázovice na rok 2021. Rozpočet je koncipovaný jako vyrovnaný. Vzhledem k mnoha výrazným neznámým (dopad ještě neschválených legislativních změn, stav ekonomiky po koronavirové pandemii, apod.) je jasné, že se jedná o hrubý nástin, který určitě projde ještě několika změnami. Konkrétním akcím, které se budou v roce 2021 realizovat, bude věnován samostatný článek.

2. Městečko schválilo zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektu „Oprava ohradní zdi Kostela Nejsvětější Trojice v Mlázovicích – 2. etapa“, na jehož realizaci opět žádá o poskytnutí dotačních prostředků. Akce bude realizována pouze v případě úspěšného zajištění dotací.

3. Zastupitelé schválili poskytnutí daru jičínské knihovně, na nákup knih do výměnného fondu v roce 2021, aby zůstala mlázovická knihovna i nadále do systému zapojena a místní čtenáři měli k dispozici nejnovější tituly.

4. Schválena byla nájemní smlouva na obecní garsoniéru v bytovém domě Na Ohrádce 189. Novým nájemcem se stal pan Miloslav Vlasatý.

5. Dále zastupitelé schválili několik rozpočtových opatření, které reagují na aktuální vývoj příjmů a výdajů obecní pokladny.

6. Zastupitelé byli rovněž seznámeni s aktuálním stavem tvorby nového územního plánu obce a projednali některé jeho obsahové náležitosti.

7. Starosta seznámil zastupitele s nelehkou ekonomickou situací obce způsobenou poklesem výběru daní, které stát zasílá jako součást financování městům a obcím. Podobně se ve složité situaci nalézá i obecní restaurace Radnice, na kterou letošní epidemiologická omezení tvrdě dopadla.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!