Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 10. zasedání zastupitelstva městečka

12. 03. 2012

V pondělí 5. března 2012 se po desáté sešli zastupitelé městečka na veřejném zasedání, které se uskutečnilo v zasedací síni obecního úřadu. Přinášíme zajímavé body z jejich jednání.

1) Byl vyhlášen Záměr č.1/2012 a č.2/2012 – Prodeje pozemků. Jedná se o několik parcel, jejichž plánovaný prodej je součástí narovnání pozemkových nesrovnalostí zjištěných v průběhu prováděného upřesňování vlastnických hranic. Pozemky dotčené uvedenými záměry se nacházejí Hořické ulici.

2) Zastupitelé vybrali nového nájemníka do bytu č.3 v obecním bytovém domě Novopacká č.p.1. Tím se stala Monika Fejfarová z Mlázovic. O přidělení tohoto bytu žádali 4 zájemci. Jeden z nich byl vyřazen z důvodu nesplnění termínu uzávěrky přihlášek.

3) Do bytu č. 5L v obecním bytovém domě Na Ohrádce č.p. 188 se po dokončení rekonstrukčních prací nastěhuje Kamila Stoklasová z Mlázovic. O tento byt se ucházeli dva zájemci.

4) Zastupitelé stanovili nový název komunikace od koupaliště, kolem nové zástavby v lokalitě Cihelna. Tato místní komunikace se bude jmenovat Gebauerova. Fakticky došlo k prodloužení původní Gebauerovy ulice, která začíná na Náměstí, až na konec vznikající zástavby v Cihelně (RD Kutkovi). Nové pojmenování tímto krokem dostal bezejmenný úsek kolem Pourovy zahrady a změna názvu se dotkne úseku od křižovatky ulic V Sadě, protože stávající část pokračující ke koupališti, bude nyní nově také součástí Gebauerovy ulice. Pro obyvatele této lokality to bohužel znamená změnu adresy a výměnu (bezplatnou) občanských průkazů. Zastupitelé zvažovali několik řešení, toto se však jeví jako nejlogičtější, které bude srozumitelné (jedna ulice = jeden název) a zároveň odstraní určitý nesoulad u koupaliště z předchozích období.

5) Schváleno bylo pořízení příkopové sekačky, prostřednictvím leasingu, dceřinou společností Mlázovické služby, s.r.o.. Zařízení nahradí stávající mulčovač, jehož oprava již není rentabilní. Kromě sekání vlastních ploch, příkopů, vodotečí a dalších prostranství, bude společnost zajišťovat služby pro další obce, zemědělce a majitelé pozemků. Městečko tak bude mít i nadále upravené okolí, zároveň získá většinu prostředků na pořízení z fakturace provedených služeb.

6) Schváleno bylo také uzavření smlouvy na dodávku technického vybavení v rámci projektu „Výstavba sběrného dvora v Mlázovicích“, se společností CTS-servis, a.s. Okřínek, která zvítězila ve výběrovém řízení.

7) Zastupitelé rozhodli o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč, na rok 2012, společnosti APROPO Jičín, na částečnou úhradu provozních nákladů na péči o nevidomého občana z Mlázovic, kterou zajišťuje.

8) Schválena byla rovněž účetní uzávěrka společnosti Mlázovické služby, s.r.o.. Zastupitelé vzali na vědomí souhrnné informace o stavu hospodaření v loňském roce, ve kterém byla založena. Společnost funguje podle plánu, její ekonomické výsledky jsou uspokojivé.

9) Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o vyhlášení zadávacího řízení na firmy realizující výměnu oken a rekonstrukci topení v obecní tělocvičně. Tyto aktivity by se měly uskutečnit v rámci projektu „Oprava tělocvičny v Mlázovicích – I. etapa“, pokud na něj městečko obdrží dotaci.

10) Zastupitelé potvrdili ve funkci ředitelku MŠ Mlázovice, Martinu Romaňákovou, na další funkční období. Městys Mlázovice je velice spokojen s prací dosavadní ředitelky, proto nebude vyhlašovat konkurz, jak mu nově umožňuje novela školského zákona.

11) Projednána byla činnost finančního výboru zastupitelstva, zazněly informace z průběhu provedených kontrol na obecním úřadě a v domově důchodců. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!