Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 10. zasedání zastupitelstva městečka

25. 09. 2020

V pondělí 21. září 2020 se sešli zastupitelé, výjimečně na koupališti, k improvizovanému veřejnému zasedání.

Letošní rok pokračuje v těžko předvídatelném vývoji, který se dotýká také řízení obce. Na jaře se neuskutečnilo zasedání zastupitelů kvůli nouzovému stavu, v září byl jeden termín zrušen kvůli karanténním opatřením. Proto se zastupitelé nakonec sešli v prostorách mlázovického koupaliště, kde bylo minimální riziko případného přenosu infekce.

Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:

1. Zastupitelé odsouhlasili uzavření kupní smlouvy na nákup dvou lesních pozemků v k.ú. Mlázovice. Jedná se o les bez porostu, který navazuje na stávající blok obecního lesa v lokalitě Kamensko. Ten se rozroste, za výhodných podmínek, o téměř další 1 ha.

2. Schváleno bylo rovněž poskytnutí finančního daru ve výši 12 000 Kč pro rok 2020, Oblastní charitě Jičín, která na území městečka zajišťuje pečovatelskou službu. S jejím poskytováním je plně spokojena obec i jednotliví klienti a jejich rodiny.

3. Projednáno a schváleno bylo také několik rozpočtových opatření, kterými se reaguje na aktuální vývoj obecních příjmů a výdajů.

4. Zastupitelé projednali a vzali na vědomí průběh a vítěze výběrového řízení na dodavatele projektu „Dětské hřiště v Mlázovicích“. Vítězem se stala firma Monotrend, s.r.o., Jamné 34, Tišnov. Hřiště bude vybudováno na jaře příštího roku v lokalitě za trafostanicí u koupaliště. Celkové náklady dosáhnou téměř 900 000 Kč.

5. Zastupitelstvo zamítlo dvě žádosti na odprodej obecních pozemků. Jedna se týkala pozemků v místní části Mezihoří, druhá v Mlázovicích.

6. Vyhodnocena byla anketa týkající se dalšího provozu místní požární nádrže. Drtivá většina odevzdaných hlasů se vyslovila pro zachování stávajícího stavu. Podrobnějšímu rozboru výsledků ankety, získaným podnětům a reakcí obce se bude zabývat samostatný článek.

Dále byla diskutována aktuální situace městečka, s ohledem na epidemiologický vývoj a návazná opatření. Zvláštní pozornost byla věnována obecním příjmům, které jsou navázány na státní rozpočet a výběr daní. Stav zatím není příliš příznivý, proto nebudou realizovány všechny akce schválené v rozpočtu pro tento rok. Konkrétní upřesnění proběhne dle vývoje v podzimních měsících.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!