Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Proběhlo 10. zasedání zastupitelstva městečka

28. 04. 2016

V pondělí 25. dubna 2016 se sešli zastupitelé městečka na veřejném zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání.

1. Zastupitelé schválili poskytnutí pravidelných ročních příspěvků Lázeňskému mikroregionu a občanskému sdružení MAS Brána do Českého ráje. Obec je členem obou zmíněných právnických osob.

2. Schváleny byly také účetní závěrky za loňský rok městyse, jeho příspěvkových organizací – Domova důchodců a Mateřské školy a také dceřiné společnosti Mlázovické služby s.r.o.. Zároveň byly zastupitelé seznámeni s hospodařením a chodem této společnosti v uplynulém roce.

3. Přijata byla Rozpočtová změna č.1/2016, která upravuje schválený rozpočet o drobné změny aktuálního vývoje příjmů a výdajů daného roku.

4. Městečko poskytne finanční dar ve výši 10000 Kč sdružení Apropo Jičín, které poskytuje osobní asistenci nevidomému občanovi Mlázovice, jako částečnou úhradou nákladů na tuto službu v roce 2016.

5. Dále zastupitelstvo projednalo nabídku Oblastní charity Jičín na zahájení provozu terénní pečovatelské služby na území obce od roku 2017. Městečko tuto nabídku vítá, protože populace stárne, přibývá seniorů, kteří nemají na blízku nikoho, kdo by jim pomohl. Ale zároveň jejich stav ještě umožňuje, aby byly ve svém domácím prostředí. Tato sociální služba poskytuje řadu úkonů – úklid domácnosti, praní prádla, asistenci při návštěvě lékaře, zajištění úředních věcí, případné zajištění drobné zdravotní péče, asistenci při stravování, apod. Služba je hrazena z mnoha finančních zdrojů, část si hradí klient sám z příspěvku na péči, kterou dostává od státu. Městečko by se na ni podílelo každoročním paušálem 8000 Kč. Mlázovice a blízké okolí byli posledním místem okresu Jičín, kde pečovatelská služba chyběla.

6. Zastupitelé také schválili nabídku na odprodej akcií Zemědělské akciové společnosti Mlázovice. Tyto akcie obec nabyla v dědictví po jednom občanovi, ale fyzicky se nikdy nenašly. Přesto je, dle rozhodnutí soudu, městys oprávněným akcionářem. Kupující, společnost PZIS, a.s., nabídl kromě úhrady kupní ceny, také úhradu právních služeb spojených s tzv. „procesem umořením“, který probíhá u obchodního soudu. Vzhledem k novému vlastníkovi, jež vlastní více než 50% všech akcií společnosti, se zastupitelé domnívají, že prodej je pro obec velmi výhodný. Zvlášť za situace, kdy již nikdo akcie nenakupuje a ani se to v budoucnu neočekává.

7. Schváleno bylo také několik smluv na prodej a nákup pozemků v k.ú. Mlázovice. Jedná se o postup, kterým se narovnávají zjištěné rozdíly při zaměřování hranic domů a pozemků a při projektování pozemkových úprav.

8. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na nákup pozemkové parcely č. KN 1018/12 v lokalitě Cihelna. Budoucím kupujícím bude pan Jan Tunega, Libonice 85, Hořice. Tím bude prodána poslední volná parcela v lukrativní lokalitě u koupaliště.

9. Schválen byl rovněž návrh podoby nového obecního praporu z dílny heraldika Jana Tejkala. Městečko doposud historicky disponovalo pouze obecním znakem, nyní byla představena vlajka městečka, která doplní jeho symboly. Dalším krokem bude schválení v Parlamentu České republiky. Tomuto tématu bude později věnován samostatný článek.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!