Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Pozemkové úpravy vnesly pořádek do katastru

29. 10. 2015

Stát dokončil po více než třech letech proces, který pomůže obci i vlastníkům pozemků.

Druhý říjen 2015 byl dnem „D“ pro tým pracovníků, kteří spolupracovali tři a půl roku na projektu Komplexních pozemkových úprav katastrálního území Mlázovice. Vše začalo v roce 2011, kdy se městečko rozhodlo požádat Státní pozemkový úřad v Jičíně o zahájení zcela zásadních úprav svého území. Předcházelo tomu však značné úsilí pracovníků obecního úřadu, protože bylo nutné získat souhlas více než padesáti procent všech vlastníků pozemků.

Jako první zahájili práci geodeti. Přeměřili celou nezastavěnou část katastru, tedy pole, louky, sady, cesty, lesy a vodní plochy. Poté došlo k úpravě katastrální hranice. Po dohodě Mlázovic s několika sousedními obcemi byly hranice narovnány, aby v terénu tvořily logický a vymezitelný prvek (zmizely hranice z potoka, rybníka, částí cest, apod.).

Mezitím spustili úředníci pozemkového úřadu doslova mravenčí práci s dohledáváním potencionálních dědiců vlastníků, kteří již dávno nežili, ale v katastru nemovitostí byli stále vedeni jako aktuální majitelé. Takto bylo otevřeno mnoho dodatečných dědictví a z území zmizelo velké množství parcel s nedohledatelnými vlastníky. Současně s tím prováděla obec výkupy drobných bezvýznamných podílů pozemků a značně vyčistila listy vlastnictví na svém území.

V další etapě projektantka pozemkových úprav vytvořila nový návrh uspořádání pozemků a několikrát ho s vlastníky projednala, k jejich úplné spokojenosti. Sice se objevilo i několik neuspokojitelných požadavků, ale ty neměly oporu v příslušném zákoně, proto byly zamítnuty. Většinou došlo ke sloučení mnoha malých pozemků do menšího počtu větších celků, čímž se vlastníkům zvýšila hodnota majetku. Samozřejmě se narovnaly i hranice podivných geometrických útvarů v mapě. Zcela nová mapa vznikla rovněž v místní části Mezihoří, kde proběhla poslední aktualizace před více než 100 lety a skutečnost vůbec neodpovídala evidovaným údajům.

Následovalo vytvoření plánu společných zařízení. Jedná se o cesty, vodní toky, meze, biokoridory, propustky, protierozní opatření a další prvky, které vrací krajině původní tvář a mají obecně velký význam. Tato infrastruktura nově patří kompletně obci, čímž je zaručeno, že bude trvale funkční. Na obnovu cest a dalších krajinných prvků se bude městečko snažit získávat postupně dotace.

Posledním krokem bylo vytvoření nové digitální katastrální mapy (DKM) a výměna katastrálního operátu. Díky projektu pozemkových úprav, který přišel státní pokladnu na téměř čtyři miliony korun, je nyní území městečka (resp. nezastavěné části – bývalého extravilánu), zcela přehledné, každý pozemek má jasného vlastníka i hranice s přesností na centimetr. Pozemky zjednodušené evidence jsou již minulostí. Veškerá společná zařízení patří obci, nikdo zde nemůže provádět obstrukce či spekulace, aby zamezil přístupu na pozemky, či odtoku vody z krajiny. V západní Evropě si pozemkové úpravy hradí vlastníci pozemků ze svého, v České republice platí náklady stát.

Obrovské množství práce, kterou odvedli projektanti, geodeti, pracovníci pozemkového a katastrálního úřadu a také městečka, je nedocenitelným vkladem pro pořádek v Mlázovicích během následujících dekád. Plně ji dokážou docenit asi až příští generace, v kontextu se závažnými problémy v územích, kde pozemkové úpravy neproběhly.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!