Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Pozemkové úpravy: Schválen Plán společných zařízení

14. 11. 2013

V rámci probíhajícího procesu Komplexních pozemkových úprav katastrálního území Mlázovice byl dokončen a schválen Plán společných zařízení, důležitý dokument obnovy přírodě blízké krajiny.

Již druhým rokem pracuje intenzivně několik institucí, pod vedením Státního pozemkového úřadu, na zásadním projektu, který má vyřešit řadu složitých problémů v území nezastavěných částí městečka Mlázovice.

Jedním ze základních dokumentů, vytvářených při pozemkových úpravách, je Plán společných zařízení. Jedná se o materiál, který řeší prospěšné prvky ekologické stability v krajině, cesty pro obslužnost jednotlivých pozemků, protierozní opatření, ochranu před zaplavováním některých lokalit a další významné otázky v území.

Jeho tvorba je poměrně složitá a časově náročná. Podléhá mnoha zákonným pravidlům, vyjádřit se k němu musí mnohé instituce. Průběžně je projednáván s voleným sborem zástupců pro pozemkové úpravy. Postupně jsou do něj zapracovávány různé požadavky veřejnosti i úřadů. A v mnoha případech jsou tyto připomínky značně protichůdné. Proto musí zúčastněné strany hledat složitě nejlepší realizovatelné varianty.

Plán společných zařízení pro katastrální území Mlázovice byl právě dokončen. Jeho podobu potvrdilo zastupitelstvo městečka na svém zasedání 4. listopadu 2013. Za zmínku jistě stojí konkrétní opatření proti přívalové vodě, která často ohrožuje lokalitu V Rybníčkách, Nade Dvorem a podél Macnarky. Dále obnova polní cestní sítě zajišťující optimální přístup na jednotlivé pozemky či obnova koridorů pro zvěř. Významný je také návrat alejí do krajiny nebo péče o vodoteče a vodní toky. Ale to vše je zatím jen na papíře, skutečnou realizaci jednotlivých opatření v terénu lze očekávat až po úplném dokončení pozemkových úprav, současně s úspěšnými žádostmi o dotace z jednotlivých zdrojů.

Schválený projekt je velmi kvalitní. Dle názoru zástupců obce vrací krajině tvář, řeší spoustu problémů s přívalovými srážkami a erozí, ale zároveň ctí rozumné podmínky pro zachování zemědělské činnosti v krajině, jejíž úspěšný rozvoj je pro naši oblast velmi důležitý.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!