Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Povinné revize kotlů na pevná paliva

19. 10. 2016

Do konce roku 2016 musí mít všichni majitelé kotlů na pevná paliva provedené odborné revize. Pokud povinnost nesplní, hrozí vysoké pokuty.

Již v roce 2012 vstoupil v platnost zákon, který významným způsobem zasahuje do rozhodování majitelů nemovitostí. Všichni vlastníci domů, bytů a podnikatelé, kteří používají k vytápění kotle na pevná paliva s výkonem přesahujícím 10kW, si musí povinně každé dva roky nechat provést revizi tohoto kotle. Konečným datumem, do kterého musí všichni mít hotovo, je 31.12.2016.

Samotnou revizi může provést pouze technik, který má certifikaci od výrobce daného kotle. Aktuální seznam revizních techniků, dle jednotlivých výrobců, naleznete zde: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

V případě, že není zřejmé, kdo kotel vyrobil, nebo již výrobce neexistuje, provede revizi jiný technik, který má oprávnění alespoň od dvou dalších výrobců. Cena za daný úkon je smluvní, ale pohybuje se kolem 1000 Kč.

Předmětem kontroly je samotný kotel, jeho stav, výrobní štítek, napojení do komína, připojení k otopné soustavě, případné kontroly expanzních nádob, různých pojistných a přetlakových ventilů, kontrola používaného paliva, kontrola kotelny, apod.

Výsledkem revize je konstatování, zda-li kotel a jeho příslušenství vyhovuje či nikoliv. V případě, že jsou zjištěny nedostatky, do vydané zprávy je zaznamenána skutečnost, že zařízení nevyhovuje a jsou dána doporučení k nápravě. Pokud je vlastník neprovede, vystavuje se riziku postihu ze strany úřadů stejně, jako kdyby revizi neměl vůbec.

Zvláštní kategorií je tzv. emisní třída kotle. Tu udává výrobce a každý výrobek ji má jinou (čím vyšší třída, tím méně vypouští nebezpečných látek do ovzduší). Zde platí ještě další důležité pravidlo. Od 1.1.2022 musí všechny kotle splňovat minimálně emisní třídu 3, výrobky s nižší třídou musí do tohoto data majitelé odstavit s provozu. Bude to také jeden z bodů technického posouzení.

A jaké hrozí postihy v případě nedodržení výše uvedených legislativních pravidel? Dozorujícím a kontrolním orgánem budou městské úřady s rozšířenou působností, v našem případě MěÚ Jičín, Odbor životního prostředí. Tento orgán má ze zákona kontrolní pravomoc, od kohokoliv si může vyžádat zmíněnou revizi. Přednostně budou kontrolovány nemovitosti, z jejichž komína se pravidelně valí černý dým a zamořují své okolí. Kontrola probíhá formou ohlášené kontrolní prohlídky, podobně jako například kolaudace stavby ze strany stavebních úřadů. Pokud vyzvaný majitel neposkytne úřadu součinnost nebo nepředloží platnou revizní zprávu, případně nedoloží odstranění závad, může mu úřad uložit pokutu až do výše 50.000 Kč, a to opakovaně až do zjednání nápravy.

Vzhledem k blížícímu se termínu splnění povinností revizí topných zdrojů, obrací se nyní velká část veřejnosti na revizní techniky, kteří již mají značně vyčerpanou kapacitu. Proto není vhodné s těmito úkony příliš váhat, majitel by se vystavoval případným postihům.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!