Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Plány městečka na rok 2012

04. 03. 2012

Koncem loňského roku schválili mlázovičtí zastupitelé obecní rozpočet pro rok 2012. Pojďme se společně podívat, co zajímavého čeká městečko a jeho obyvatele v letošním roce.

Největším projektem roku je výstavba nového sběrného dvora. Za výrazného spolufinancování Státního fondu životního prostředí vznikne na místě stávajícího shromaždiště odpadů, moderní zařízení pro Mlázovice a pět okolních obcí. Kromě kompletní stavební části bude sběrný dvůr vybaven kontejnery na jednotlivé komodity a také pořízen štěpkovač na efektivní likvidaci větví, roští a dalších rostlinných materiálů ze zahrádek a veřejných prostranství.

Další akcí, na níž obdrží městečko dotaci z evropského programu Leader, je rekonstrukce zanedbané tělocvičny. Letošní první etapa počítá s výměnou oken, novým topením, výměnou osvětlení a výmalbou. Podaná je také žádost o dotaci na restaurování oken na kostele, které jsou v havarijním stavu. Její realizace záleží pouze na přidělení finančních prostředků.

V plném proudu je revitalizace místního hřbitova. Po vykácení starých tújí a vyfrézování pařezů, bude provedena nová výsadba a v případě příznivého finančního vývoje započata oprava kapličky. Kompletní rekonstrukce se dočká také topení v obecní hospodě, protože dosavadní rozvody již zcela dosloužily. Probíhá oprava dalšího bytu v obecní bytovce, který bude během jara opětovně pronajat.

Havárie potrubí odvádějícího vodu pramenící „U Žabky“ donutila zastupitele zařadit do plánu letošních akcí položení nového vedení, aby nedocházelo k podmáčení polí nad Rybníčkami, včetně přilehlých domů. Na jaře se na své místo před hasičskou zbrojnicí vrátí restaurovaný křížek, úpravy se dočká i okolní prostranství.

Velkou neznámou jsou doposud plány společnosti ČEZ. Po loňském zrušení realizace kabelizace velké části městečka, musíme mít i letos připravené prostředky na financování nového veřejného osvětlení a rozhlasu, jejichž rozvody by se pokládaly do společného výkopu. Zda-li letos k realizaci dojde však není vůbec známo.

Nová střecha se během roku objeví nad traktorovou garáží. Havarijní stav té stávající již několik let způsobuje masivní zatékání do krovu. Děti ve školce se mohou těšit na zbrusu nový nábytek a pérová skákadla na zahradě. Kromě toho budou vyměněna zbývající okna a vstupní dveře směřující do školkové zahrady.

Městečko chce připravit projekt na prodloužení vodovodu v Hořické ulici, s následným položením posledních 150m vedení tak, aby bylo možné v dalších letech dokončit chodník ke hřbitovu, bez zbytečného poškození nových dlažeb.

Na nové vybavení se mohou těšit hasiči, v ordinacích lékařů dojde k částečné obměně nábytku. Očekává se další zaměřování skutečných hranic obecních pozemků, následná tvorba geometrických plánů a případné nápravy zjištěných nesrovnalostí.

Všichni návštěvníci obecních webových stránek se mohou těšit na jejich výraznou úpravu. Vyvolaná je především nutností zapracování nových legislativních požadavků. Protože se zaplňuje lokalita Cihelna novými obyvateli, dostojí Mlázovice svému slibu a vybudují zde v letošním roce veřejné osvětlení.

Mimo to bude probíhat běžná údržba zeleně, veřejných prostranství a objektů městečka, i když v letošním roce velmi ztížená. Zatím to vypadá, že nebudou k dispozici pracovníci na veřejně- prospěšné práce a pro jednoho obecního pracovníka je připravený objem prací nezvládnutelný. Proto prosíme veřejnost o shovívavost, nebude-li vše upraveno, jako v předchozích letech.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!