Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Plány městečka na letošní rok

06. 02. 2011

Rok 2011 je již v plném proudu. Pojďme se společně podívat, jaké akce obsahuje schválený rozpočet městečka a na co se mohou těšit jeho obyvatelé.

Letošek bude v mnoha ohledech, oproti minulým letem, odlišný. Mlázovice totiž podaly nebo v brzké době podají několik žádostí o různé dotace. Co se bude nakonec realizovat záleží na konkrétních obdržených dotacích.

A které to jsou? Velmi důležitá je rekonstrukce střechy na mlázovickém kostele. Havarijní stav krovu na několika místech hrozí propadnutím malé věže do kostela. Eternitová krytina na desítkách míst propouští vodu, která zatéká do dřevěných konstrukcí. Lépe na tom nejsou ani okapy a římsy, mnohde jsou provizorně opraveny lepenkou, aby nedocházelo k poškozování fasády.

Zásadní je také rekonstrukce a dostavba chodníku z Náměstí ke hřbitovu. Úzký a poškozený chodník v jedné části a zcela chybějící v druhé, výrazně ohrožují bezpečnost chodců i řidičů pohybujících se v této nepřehledné lokalitě.
Pokud nám to podmínky ze strany státu umožní, zopakujeme podání žádosti o evropskou dotaci na rekonstrukci a dovybavení Sběrného dvora. Pro městečko je tento projekt zcela zásadní a potřebný.

Čekat budeme na výsledek žádosti o dotaci na výměnu zbývajících oken na společensko-správním centru a tělocvičně z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

Mlázovice se rovněž budou snažit získat prostředky na kompletní modernizaci tělocvičny, která je téměř po 40 letech užívání v žalostném stavu. Velmi aktivní bude snaha získat dotaci na zřízení dvou pracovních míst pro veřejně prospěšné práce, které zásadním způsobem pomáhají běžnému chodu obce již od roku 2007. Bohužel, nedostatek financí ohrožuje i tento program. Potřebné je rovněž restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na malém náměstí, kde by mohly pomoci prostředky Lázeňského mikroregionu.

Podle úspěšnosti získávání prostředků na shora uvedené projekty bude v průběhu roku upravován aktuálně rozpočet městečka a popřípadě realizovány jiné akce. V každém případě však bude provedena I. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, společně s kabelizací prováděnou společností ČEZ Distribuce. Vzhledem k tomu, že dojde k demontáži starých sloupů, konzolí a vedení, které tvoří páteř veřejného osvětlení, je nutné tyto prvky vyměnit. V letošním roce zhruba ve třetině celé obce. Městečko využije výkopů společnosti ČEZ, takže ušetří za veškeré zemní práce. Zmiňované obecní sítě nejsou v dobrém stavu, takže za pár let by muselo stejně dojít k jejich výměně.

Pokračovat budou i investice do naší mateřské školy. Na její zahradu budou pořízena „pérová houpadla“, trampolína a houpačka. Školka se dočká nového počítače a některé další výbavy, kterou potřebuje pro svůj provoz. Instalovány budou také sanační omítky ve skladu školky, který trpí zvýšenou vlhkostí v důsledku chybějících izolací.

V klubovně obecního úřadu, kam chodí pravidelně cvičit mlázovické ženy a nově i školkové děti, dojde k úpravě topení, výměně koberce a vymalování. Na koupališti se dokončí poslední část okapového chodníčku kolem nádrže, na který v loni již nezbyly peníze.

Obecní rozpočet zatíží v letošním roce rekonstrukce bytu v přízemí č.p. 1. Tyto prostory, navzdory rekonstrukci, která zde proběhla před 10ti lety, se staly neobyvatelnými, kvůli velké zemní vlhkosti. Nyní je byt prázdný a pracovníci městečka v něm zahájili sanační práce. Pravděpodobně dojde k obnovení části izolací, sanaci plísní, opravě koupelny a položení nových podlahových krytin. Poté bude tento byt nabídnut k pronájmu v rámci obecního výběrového řízení.

Zastupitelé také rozhodli o zpracování projektu revitalizace hřbitova, především s ohledem na výsadbu nové zeleně. Po 15 letech se výmalby dočká Obecní úřad, v jeho části bude vyměněno lino a část nábytku v kanceláři, která slouží pro jednání s občany. Všichni, kteří chodí na procházky do přírody se dočkají dosazení lipové aleje „K Obci“ a důležitého výchovného řezu stromů, které zde byly před lety vysázeny. Odborný řez provedou zahradníci rovněž na stromech vysázených v rámci ukončené revitalizace veřejných prostranství.

Samozřejmě, v průběhu celého roku bude probíhat mnoho drobných a „neviditelných“ oprav a úprav, které jsou nutné, na bytovém fondu městečka a na ostatním majetku. Městečko podpoří, tak jako každý rok, řadu kulturních i sportovních událostí, pro děti i dospělé. Připraveno je samozřejmě několik dalších náhradních akcí. O konkrétních realizacích rozhodnou získané dotace a vývoj toku financí, které plynou do obecního rozpočtu od státu.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!