Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Plány městečka na letošní rok

24. 03. 2021

Navzdory pokračující celosvětové pandemii a jejím dopadům, se obec pokusí realizovat několik zajímavých projektů.

Děti se mají na co těšit. Na jaře bude vybudováno zbrusu nové dětské hřiště za trafostanicí u koupaliště. Vzhledem k podpoře z Ministerstva pro místní rozvoj se splní dlouholeté přání dětí a jejich rodičů, kteří budou mít k dispozici velkoryse pojaté místo pro různé radovánky. Společně s tím dojde k realizaci dalšího projektu – Modernizace MŠ Mlázovice. Díky evropské dotaci projde zahrada školky výraznou obnovou. Po ní zde děti naleznou nové herní prvky, velký dřevěný domek s verandou a dále projdou celkovou úpravou okolní plochy. Aby toho nebylo málo, na prázdniny je připravena další fáze modernizace interiérů školky.

Finančně nejnáročnější akcí roku je kompletní rekonstrukce povrchů v ulici Na Závisti. Po několika letech výkopů zde prakticky zmizela komunikace a obyvatelé se „brodí“ blátem. To za pár týdnů již skončí. Vybudovány budou nové chodníky, vjezdy i celá komunikace, včetně její nové konstrukce.

Obdobnou schválenou akcí je finální úprava povrchů v ulici Cihelna. V této lokalitě již městečko několik let slibuje občanům dokončení stavebních prací. Letos by měly být dokončeny chodníky, parkovací stání, vjezdy a konečný povrch komunikace.

Do letních prázdnin bude dokončen nový územní plán obce, na kterém se pilně pracuje již od roku 2019.

Obec čeká dokončovací vlna. Je nutné finalizovat akce započaté v minulých letech. Týká se to opravy havarijního stavu okenic u obecního kostela, výstavby plynové přípojky ke garáži obecní techniky a obnovy fasády na skladu v ulici U porážky.

Městečko by chtělo rovněž pokračovat v realizaci druhé etapy opravy ohradní zdi Kostela Nejsvětější Trojice. Padající kamenné bloky ohrožují své okolí a na místě dochází k nevratným škodám na kulturní památce. Záležet však bude na případném přidělení dotačních prostředků, protože bez nich není možné tuto akci provést. Požádáno je opět u Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.

Z menších, ale důležitých akcí, stojí za zmínku oprava chodníku a komunikace u autobusové zastávky (směr Jičín). Došlo zde k výraznému propadu terénu, což při dešti a tání sněhu, při průjezdu autobusu, způsobuje nepříjemnosti lidem stojícím na zastávce. Obnovou projde také úsek cesty spojující panelové plato, sloužící pro odkládání větví, s asfaltovou cestou k Horce. Tato komunikace je v havarijním stavu a mnohdy je kvůli blátu úplně neschůdná.

Úprav se dočkají zelené pásy podél komunikace na Šárovcovu Lhotu, pod místním hřbitovem. V minulosti „na husto“ vysazené smrky silně proschly, zbylé zlikvidoval kůrovec. Na místě se počítá s novou výsadbou vhodných keřů, které budou kromě funkce zeleně plnit i roli sněholamů.

V plánu je také kompletní rekonstrukce minimálně jednoho obecního bytu a výměna vodovodního řádu v úseku malé náměstí – hasičská zbrojnice. Tu by měla provést VOS Jičín, a.s..

V případě, že to již bude možné, je samozřejmá podpora dětských, sportovních či kulturních akcí. Stejně tak samozřejmá je další podpora provozu občanské vybavenosti v obci, jako každý rok.

Je možné, že vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci, dozná plán městečka nějakých změn. Ať již redukcí akcí nebo výměnou za jiné. Vše bude záležet především na vývoji ekonomiky, výběru daní, úspěšnosti při získání dotací a financování obce ze státního rozpočtu. Vzhledem ke zkušenostem z loňského roku je také možné, že nebudou dostupné některé profese či stavební materiál. Zastupitelé a pracovníci městečka se budou opět snažit o maximum možného.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře
#2 | Tomáš Komárek | 19. 04. 2021 19:45
Dobrý den, tento článek nebyl míněn jako taxativní výčet všeho, co úřad za rok 2021 udělá. To by ani nebylo možné. Spíše jsou rozvedeny různé rekonstrukce, opravy a investice, které přináší užitek. Vámi zmíněné kácení bylo provedeno na žádost VOS Jičín, a.s., jako vlastníka a provozovatele vodovodu v obci. Stromy byly zasazeny přímo na hlavní vodovodní řad a svými kořeny začaly silně poškozovat toto vodovodní zařízení (již docházelo k poruchám - kořeny rozlámaly trubky). Je to sice smutné, ale jiné řešení neexistovalo (správně tam stromy neměly být nikdy vysazeny - jedná se o ochranné pásmo technické infrastruktury, zákonem chráněné). Pokud bychom tak neučinili my, jako vlastník pozemku, kácení by oprávněně, ze zákona, provedla VOS Jičín a obci vyfakturovala. Samozřejmě bylo provedeno dle platné legislativy, s povolením příslušného úřadu. Tomáš Komárek, starosta
#1 | Štěpán Stránský | 18. 04. 2021 13:15
Škoda, že tu někdo zapomněl zmínit vykácení min. 20 vzrostlých borovic kousek pod naším domem v Hořické ulici. Takový rozsáhlý zásah a žádné informace...