Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Plány městečka do roku 2022

12. 02. 2022

I přes výrazné navyšování cen v mnoha odvětvích chystají Mlázovice v letošním roce zajímavé akce.

Při sestavování rozpočtu na rok 2022 zastupitelé jen velmi těžko odhadovali, jakou částku lze použít na investiční akce a další nemandatorní výdaje. Odhady vývoje české ekonomiky a výběru daní, na němž jsou obce přímo závislé, se velmi různí. Kromě silné inflace situaci ještě ovlivní doznívající celosvětová pandemie a z ní vyplývající problémy s materiály, dopravou, odbytem a cenami.

Pravděpodobně také dojde k citelnému úbytku dotačních prostředků. Proto vedení obce zvolilo spíše konzervativnější přístup, aby bylo možné realizovat nové projekty a zároveň na ně byl dostatek financí.

Největší letošní investicí bude dokončení komunikací a parkovacích stání v lokalitě Cihelna. Akce byla z různých důvodu již třikrát odložena, proto je v roce 2022 na prvním místě. Lidé bydlící v této části obce se konečně dočkají finálních asfaltových vrstev obslužných komunikací a vybudování míst pro parkování vozidel. Vše završí terénní úpravy. Dokončí se tím obytná čtvrť Cihelna, jejíž výstavba na „zelené louce“ započala v roce 2007.

Po mnoha letech bude také pokračovat rekonstrukce obecního domu č.p. 75 na malém náměstí. Dlouho zakonzervovanou nemovitost čeká řada oprav a úprav. Městečko je chce do dvou let dokončit a prostory pronajmout jako nájemní bydlení.

Další dlouho slibovanou a odkládanou akcí, která dostala zelenou, je revitalizace veřejných prostranství kolem bytových domů „Na Ohrádce“. Letos odstartuje 1. etapa spočívající ve vybudování nových chodníkových ploch, které slouží jako přístupy do obou bytovek. Tyto chodníky budou zároveň rozšířeny a provedeny jako pojízdné, aby se k jednotlivým vchodům dostala osobní auta (např. při stěhování), dodávky (různí řemeslníci) nebo vozidla IZS. V dalších letech by měla být upravena a rozšířena parkovací stání, zeleň, komunikace a zbylé chodníky.

Městečko by rádo dokončilo třetí etapou rozsáhlou opravu ohradní zdi kolem kostela Nejsvětější Trojice v Mlázovicích. To je však závislé na přidělení dvou dotací, o které již bylo požádáno. Na kostele by měla rovněž pokračovat výměna některých výplní stavebních otvorů.

Dobrou zprávou pro mnohé je, že bude konečně obnoveno noční osvětlení budovy kostela z obou stran poté, co bylo původní před několika lety demontováno z trafostanice společnosti ČEZ.

Technicky náročnou akcí bude demolice domu č.p. 12 na Náměstí. O ni bylo rozhodnuto z důvodu havarijního stavu objektu a neekonomičnosti jakékoliv rozsáhlé opravy. Tomuto tématu bude podrobně věnován zvláštní článek.

Viditelných úprav se dočká zázemí mateřské školky. Třídu a vstupní chodbičku čeká o prázdninách výměna lina, sociální zázemí pro zahradu školky se dočká kompletní rekonstrukce a nové se chystá i oplocení zahrady.

Městečko od jara rozšíří trvale řady svých zaměstnanců o nového pracovníka údržby (zahradníka). Zastupitelé si od něj slibují výrazné zlepšení údržby obce, především vzhledu obecní zeleně a dalších veřejných prostranství. Zároveň vyřeší, alespoň částečně, zástupnost jediného obecního technického pracovníka. Bude tím nahrazen dlouhodobě špatně fungující systém veřejně – prospěšných prací.

Mlázovice rovněž chystají další projekty, na které chtějí čerpat připravované dotace. V letošním roce bude dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci víceúčelového sportovního hřiště u koupaliště a také dokumentace zpracovávající soubor energetických opatření u obecního bytového domu Na Ohrádce. U obou akcí se předpokládá podání dotační žádosti.

V rámci údržby obce dojde také k výměně několika dosluhujících strojů za nové (ruční sekačka, obsekávačka, plotostřih). 

A pak zbývá ještě několik drobností: děti se mohou těšit na instalaci lezecké stěny v areálu velkého hřiště u koupaliště, aktivní občané na instalace nových laviček na obnovených polních cestách k Horce, do Kamenice a do Svatojanského Újezdu a všichni, kteří využívají obecních technických služeb na renovovaný kontejner pro dopravu velkoobjemových materiálů. Dokončena bude rovněž fasáda na obecním skladu „U Porážky“.

Stejně jako v uplynulých letech, obec výrazně podpoří provoz pošty, zdravotního střediska a restaurace. Samozřejmostí zůstává intenzivní provozní údržba zeleně, veřejných prostranství a obecních budov, která je prováděna celoročně. Zvláštní kapitolou je permanentní oprava a modernizace obecní kanalizace, která sice není příliš viditelná, ale ročně stojí nemalé prostředky a úsilí.

Vedení městečka i všichni zastupitelé doufají, že rok 2022 bude představovat zlom k lepšímu. Že skončí mnohá omezení a vše se začne vracet k normálu. Pracovníci obce se budou snažit realizací naplánovaných akcí zase o trošičku vylepšit naše Mlázovice.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!