Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Ohlédnutí za rokem 2019 v Mlázovicích

19. 02. 2020

Městečko opět masivně investovalo a využilo velké evropské dotace.

Rok 2019 přinesl do Mlázovic další novinky a vylepšení. Největší investiční akcí byla realizace projektu „Polní cesta Mlázovice“. Díky třímilionové dotaci z Programu rozvoje venkova byl kompletně opraven kilometrový úsek cesty k Horce, včetně dvou mostků a blízkého okolí. Městečko rovněž v této lokalitě provedlo úpravy zeleně. Z cesty se stala oblíbená vycházková a relaxační trasa.

Další evropská dotace ve výši 1,5 mil. Kč podpořila nákup nového dopravního automobilu pro místní jednotku hasičů. Kromě nové dodávky Volkswagen Transporter T6 4x4, byl pořízen také přívěsný vozík pro dopravu výbavy. Nejvýznamnější událostí pro hasiče bylo slavnostní předání rekonstruované hasičské zbrojnice. Většina stavebních prací sice proběhla již v roce 2018, ale počátkem loňského roku se vybavovaly interiéry a upravovalo okolí stavby.

Finančně i technicky náročnou akcí bylo provedení druhé etapy rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, která navázala na etapu první, realizovanou v další části obce v roce 2017. Mlázovice mají nyní na celém území nové oba systémy. Jsou spolehlivé, energeticky úsporné, perfektně fungují a měli by mít dlouhou životnost.

Rekonstrukce veřejného osvětlení byla úzce spjata s kabelizací rozvodů nízkého napětí prováděnou společností ČEZ Distribuce, na její náklady. S výjimkou malé lokality má nyní celé městečko veškeré elektrické rozvody v zemi. Z domů zmizely zkorodované a nevzhledné nástřešáky, z veřejných prostranství sloupy a dráty. Výrazně se také zvýšila spolehlivost dodávek proudu pro všechny odběratele a obec je určitě vzhlednější.

Dalším z provozovatelů, který v obci loni investoval, byla VOS Jičín, a.s.. Ta na své náklady provedla výměnu vodovodu, přípojek a ventilů v ulici Na Rašelině. Kromě zkvalitnění dodávek vody mohlo městečko bez obav provést kompletní rekonstrukci zmíněné místní komunikace. Vzhledem k nenosnému podloží byla vyměněna celá konstrukční vrstva, položeny nové asfaltové povrchy a vydlážděny vjezdy. Ještě před tím byly provedeny úpravy terénu, aby dešťová voda ze silnice nestékala do domů či zahrad.

Rovněž v ulici Na Rašelině a také Na Závisti proběhla na jaře diagnostika kanalizace. Poté došlo k opravě zjištěných lokálních vad a v ulici Na Závisti k úplné výměně hlavního kanalizačního řádu, zhruba v polovině jeho délky. Letos přijde na řadu dokončení.

Na jaře městečko zakoupilo nový profesionální traktůrek JohnDeere na sečení zelených ploch, výměnou za nefunkční starý. Výhledově se s ním počítá i pro zimní údržbu. Opět se opravoval bytový fond, podobně intenzivně probíhala údržba obecních nemovitostí a prostranství. Dokončena byla rovněž modernizace vstupu do zdravotního střediska.

Započaty byly ještě další dvě stavební akce. Rekonstrukce skladu „Porážka“ a modernizace zázemí posilovny pod mateřskou školkou. Vzhledem k nedostatku řemeslníků nebyly sice dokončeny, ale v současné době již obě finišují.

Občany potěšilo také několik nových drobností. V celé obci jsou vyměněny a doplněny odpadkové koše, v areálu sportovišť byl instalován venkovní koš na basketbal. U koupaliště přibyly nové herní prvky (péráci) a tělocvična se obohatila celou řadou sportovního vybavení pro děti i dospělé.

K významným událostem patřil křest knihy Martina Vágenknechta, kterou městečko podpořilo a která mapuje mlázovické živnosti, řemesla i povolání. Podpory se dočkaly dětské akce pořádané díky obětavosti několika rodičů, stejně tak kulturní programy a sportovní klání. Zapomenout nesmíme ani na finanční podporu několika sociálních služeb vzorně se starajících o naše občany.

Městečko se činilo i na poli administrativním. Kromě nekonečného papírování byl pečlivě připraven návrh nového dětského hřiště u koupaliště a zpracována žádost o dotaci. Díky dohodě s památkáři nastal po několika letech průlom v řešení havarijního stavu ohradní zdi kolem kostela. Byla vytvořena projektová dokumentace na její opravu, vydáno kladné stanovisko památkářů, zajištěno stavební povolení a zpracovány dvě žádosti o dotaci.

Několik měsíců se řešilo nové povolení pro provoz sběrného dvora, jehož příprava si rovněž vyžádala další investice v oblasti odpadového hospodářství. Mlázovice mají nový „Plán rozvoje obce“ nutný pro komunikaci s poskytovateli dotací, probíhaly rovněž práce na přípravě nového územního plánu.

Za zmínku jistě stojí významná podpora obecních hasičů, kteří se v loňském roce blýskli vynikajícím umístěním na 3. místě v celostátní anketě „Dobrovolní hasiči roku“.

Zvláštní kapitolou bylo zajištění provozu Pošty a převzetí provozu Restaurace Radnice. Obě služby provozuje dceřiná společnost obce Mlázovické služby, s.r.o.. I když je chod zmíněných institucí finančně a organizačně velmi náročný, zastupitelé je považují za základní prvky občanské vybavenosti, které by v Mlázovicích měly být i nadále.

I když jsou finanční možnosti městečka omezené, rozumným hospodařením a efektivním využitím všech dostupných finančních zdrojů, se zastupitelé snaží o maximální investice do obecní infrastruktury a podporu kvalitního a aktivního života v Mlázovicích.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!