Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Ohlédnutí za rokem 2009 v Mlázovicích

31. 12. 2009

Rok 2009 byl ve znamení celospolečenské krize. Městečko s jejími dopady zdatně bojovalo a pokračovalo, v rámci svých možností, v trendu rekonstrukcí, oprav a investic.

Příjmy Mlázovic klesly v uplynulém roce přibližně o 15%, přesto se podařilo dokončit prakticky všechny akce, které byly odsouhlaseny při schvalování rozpočtu v prosinci 2008. Městečko i tak hospodařilo fakticky s vyrovnaným rozpočtem.

Mezi hlavní akce roku patřilo pokračování realizace projektu Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice, který je největším projektem za poslední léta a je z 92,5 % financován z Regionálního operačního programu NUTS II. Dokončeny byly již veškeré stavební práce (rekonstrukce 2000 m2 chodníků s bezbariérovými vstupy a obrubníky, terénní zeď pod Radnicí i schodiště u kostela). Dále byla provedena výměna bodů veřejného osvětlení v revitalizovaném území a zahájeny parkové úpravy. Vše bude dokončeno v roce 2010.

Nepřehlédnutelnou a velmi důležitou událostí se stala rekonstrukce mlázovického koupaliště, které bylo ve velmi špatném stavu. Ta se mohla uskutečnit jen díky půlmilionové dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Místní obyvatelé i návštěvníci budou mít od příští sezóny výrazně zvýšený komfort koupání.

Dokončena byla rovněž rozsáhlá projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci kanalizace a výstavbu ČOV. Tento projekt nalezneme zatím jen na papíře, takže je zatím tak trochu neviditelný, ale finanční pozornost věnovaná mu po dobu dvou let, je značná.

Velký význam s ohledem na budoucnost má jistě dokončení přípravy pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Cihelna, včetně vybudování veškeré infrastruktury. V průběhu roku byla také, krizi navzdory, již více než polovina pozemků prodána a dokonce první stavebník má již hotovou hrubou stavbu.

Z dalších projektů, na které městečko obdrželo dotaci, je třeba zmínit vydláždění Macnarovy uličky (Program obnovy venkova prostřednictvím Lázeňského mikroregionu), vybavení knihovny novou technikou a novým výpůjčním systémem (MK ČR), rozšíření pracoviště CZECHPOINT (IOP – MV ČR) či technické vybavení pro hasiče (KHK).

Díky obdržené dotaci z MPSV a Evropského sociálního fondu, bylo možné také zřídit dvě pracovní místa v rámci služby veřejně prospěšných prací. Zvýšený počet pracovníků obce se viditelně projevil na zlepšené údržbě veřejných prostranství a zeleně. Více hodin bylo odpracováno v obecním lese či při úklidu příkopů do sousedních obcí. Na zlepšené péči o zeleň se výrazně projevil nákup nové techniky – traktůrku a křovinořezu.

Velkou událostí bylo nepochybně získání Kostela Nejsvětější Trojice do vlastnictví městečka. Ještě před tím nechalo městečko kompletně opravit vstupní portál do kostela. Velkou úlevu pro naše občany znamenalo také získání kvalitního zubaře, který může pokračovat v ordinaci uzavřené krátce po novém roce. Městečko, za pomoci VZP, vyvinulo enormní úsilí, které slavilo úspěch. V Mlázovicích bude i nadále ordinovat zkušený stomatolog.

Městečko také pokračovalo v modernizaci sálu Radnice. Tentokrát byly zakoupeny nové konferenční židle a modernizovány stoly. Výměny se dočkalo i topení na sálovém baru. Třetí etapou pokračovala výměna oken a vstupních dveří na budově společensko-správního centra. Novinkou uplynulého roku byla výsadba javorové aleje k Hájence, oprava cesty kolem koupaliště, zahájení kompletní obnovy veřejného osvětlení a rozhlasu nebo nová střecha na bytovce č.p.1. Byly vydány nové pohledy a informační brožurka pro návštěvníky.

Mateřská školka dostala nová okna a vchodové dveře, o prázdninách byla modernizována sociální zařízení.  Nájemníci bytového domu Na Ohrádce se zase dočkali nových rozvodů vody a regulace vytápění centrální kotelny. Hasiči se mohou těšit z nového vybavení. Obdrželi poslední kusy zásahových obleků a přileb, svolávací systém pomocí SMS zpráv a radiostanici. Počátkem roku byla také provedena generální oprava převodovky hasičské cisterny.

Přínosný je pro městečko také dar Královéhradeckého kraje. Převod mnoha pozemků podél komunikací trval téměř dva roky. Radnice sama pokračovala v zaměřování pozemků a napravování desítek nesrovnalostí mezi údaji v katastrální mapě a realitou vyměřenou v terénu. Vzhledem k důležitosti podpořily Mlázovice finančně i zachování provozu jedné autobusové linky z Jičína.

Během celého roku se zastupitelé snažili podporovat i kulturu. Místní ochotníci obnovili po letech svoji činnost, vysokou návštěvnost (průměr přes 40 diváků na představení) si udrželo mlázovické kino. Pozadu nezůstala organizace mnoha akcí pro děti. Samotnou kapitolou je podpora provozu Domova důchodců a pomoc při zajišťování financí potřebných na jeho provoz.

Všechny uvedené i neuvedené aktivity městečka mají za cíl jediné. Ještě více zatraktivnit život v Mlázovicích pro stávající občany i chalupáře a přilákat do obce další zájemce o aktivní komfortní život v klidném prostředí. O tom, že se to daří, svědčí ohlasy veřejnosti i nárůst počtu obyvatel.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!