Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 1

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Ohlédnutí za mlázovickým rokem 2023

23. 02. 2024

Mezi hlavní priority patřilo dokončení dlouholetých projektů, podpora služeb a stabilizace financí.

Hospodaření a rozhodování obce bylo velkou měrou ovlivněno negativními makroekonomickými jevy. Dvouciferná inflace zdražovala prakticky veškeré zboží a služby, některé o desítky procent. Nejhorší situace panovala na trhu s energiemi. Snižování ekonomického růstu zase ovlivnilo výši daňových příjmů, které obec obdržela od státu na svůj provoz. Do hospodaření se negativně promítlo výrazné omezení zajímavých dotací pro malé obce. Rozpočty na jednotlivé investice se tvořily velmi obtížně a v průběhu roku se musely aktualizovat. V některých případech ještě přetrvával nedostatek materiálu z předchozích let. Dostupnost kvalitních řemeslníků a firem se opět snížila, což je jev, kterému se budou muset všichni trvale přizpůsobit.

I přes uvedená úskalí se městečko snažilo dokončit řadu akcí a provést nové investice na zlepšení kvality života svých obyvatel. Největší investicí se stala kompletní rekonstrukce části „Gebauerovy ulice“, vedoucí od křížení s ulicí „V Sadě“ až na konec nové výstavby v „Cihelně“. Silně poškozená komunikace dostala nový asfaltový povrch, obrubníky a parkovací stání. Obnovilo a doplnilo se také odvodnění a kanalizační prvky. V rámci akce jsou nově vyasfaltované rovněž odbočky na koupaliště a k fotbalovému hřišti. Na jaře byla provedena finální pokládka asfaltu také na přilehlém parkovišti. Nyní jsou v této lokalitě po mnoha letech dokončeny veškeré stavební práce na inženýrských sítích a dopravní infrastruktuře.

Významným počinem bylo dokončení celkové rekonstrukce ohradní zdi kolem kostela. V roce 2023 proběhla třetí etapa. Akce i s přípravou trvala téměř 15 let a během této dlouhé doby celá zeď doslova povstala z trosek. Ohradní zeď v délce 150m dostala nový základ, zdivo i zákrytové desky. Na několika místech bylo vybudováno odvodnění. V posledním úseku restaurátor obnovil historické náhrobky vetknuté do zdiva. Realizací projektu městečko odstranilo desítky let trvající havarijní stav a ostudné místo ve svém centru.

Neméně důležitou akcí se stala rekonstrukce kotelny v místním domově důchodců. Starou, dosloužilou technologii, nahradilo nové zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody. Odstraněním havarijního stavu organizace získala spolehlivý provoz klíčového zařízení a také nezanedbatelnou úsporu při spotřebě energií.

Po několika letech se podařilo dokončit práce na rekonstrukci obecního skladu „Na Porážce“. Obyvatele bytových domů „Na Ohrádce“ zase těší nový chodník, který kromě zvýšené bezpečnosti a snadnější zimní údržby, umožňuje také zajet vozem při obsluze bytu až ke konkrétnímu vchodu. V obecním bytovém domě Na Ohrádce č.p. 189 byla rovněž provedena další náročná obnova jednoho z bytů.

V průběhu celého roku probíhala intenzivní péče o veřejná prostranství, pokračovaly výsadby a péče o ovocné aleje podél polních cest, upravovaly se některé záhony. Zahradníci provedli, v rámci reklamace, obnovu nevzešlé výsadby keřů podél silnice pod hřbitovem.

Důležitou součástí rozvoje městečka jsou investice cizích subjektů, které se uskutečnily i v roce 2023 a dosáhly pozoruhodných desítek milionů korun. Mezi největší patří akce podniku Lesy ČR s rekonstrukcí hřebenové cesty „Vojická“, výměna téměř 0,5km vodovodu v režii VOS Jičín, přeložky kabelových vedení společnosti ČEZ či významná investice Zemědělské společnosti Mlázovice při obnově dílen, skladů a kanceláří v areálu společnosti.

Mlázovice jsou každoročně bohaté na společenské dění. Proto obec opět podporovala kulturní, dětské a sportovní akce. Velkou událostí byla oslava výročí 120. let založení sboru dobrovolných hasičů a s tím spojené vydání „Kroniky SDH“, která částečně mapovala dění v obci v uplynulých dekádách. K tomu všemu přidali hasiči neuvěřitelné 2. místo v prestižní celorepublikové anketě „Dobrovolní hasiči roku 2023“.

Ani v loňském roce obec nezapomněla podpořit provoz výjezdové jednotky hasičů, pošty, restaurace, koupaliště, mateřské školy, domova důchodců, zdravotního střediska, knihovny, sportovní haly a sběrného dvora. Za zmínku rovněž stojí finanční podpora externích sociálních služeb, které pečují o obyvatele městečka. Bez přímé finanční a organizační pomoci obce by většina z těchto služeb přestala v Mlázovicích existovat.

Z významných událostí, které se dotkly života v Mlázovicích, nesmíme opomenout rozsáhlý požár lesa „Na Chlumu“ nebo nucené odstranění „Lípy Svobody“ na náměstí.

Určitě se najdou i naplánované akce, které se nepodařilo dokončit nebo je zahájit. Rozhodování obce bylo do značné míry velkou improvizací závislou na momentálních podmínkách a vlivech. Veškeré kroky zastupitelů i obecního úřadu však vždy směřovaly k tomu, aby se mlázovičtí občané cítili bezpečně a spokojeně.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!