Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Obec jednala s náměstkem hejtmana kraje

04. 01. 2007

Hlavním tématem rozhovoru, kterého se za krajský úřad zúčastnil i poslanec pan Dr. Ruml, z naší strany starosta, místostarostka a ředitelka Domova důchodců, bylo financování Domova důchodců. Obec bude, společně s krajem, iniciovat změnu legislativy.

Provoz Domova důchodců, jehož je obec zřizovatelem od roku 1992, bývá tématem mnoha rozhovorů občanů Mlázovic a jedním z hlavních témat, se kterým se obracejí na své zastupitele. Především v souvislosti s financováním této organizace. Mlázovice, stejně jako další podobná zařízení na okrese Jičín, se staly obětí experimentu, který probíhal v devadesátých letech. Okresní úřad nutil, na základě později zrušeného pokynu státu, aby si obce vzaly na svá bedra provozy sociálních ústavů na svých územích a staly se jejich zřizovateli. Tento proces proběhl prakticky pouze na Jičínsku, ostatní regiony v ČR vyčkaly a k převodům již nedošlo, neboť byl kontroverzní pokyn zrušen. V těchto oblastech jsou zřizovateli zařízení Krajské úřady.

Na okrese Jičín  však zodpovědnost zůstala na obcích, které většinou nemají, ve svých omezených rozpočtech, prostředky na jejich provoz a tak jsou každoročně odkázáni plně na dotace ze státního rozpočtu nebo kraje. Novela zákona o sociálních službách, která platí od 1. ledna tohoto roku přinesla výrazné změny do této oblasti, nicméně problémy s financemi budou pravděpodobně přetrvávat. Jedná se především o získávání prostředků na větší investice do rozvoje ústavů.

Vzhledem k této složité situaci byl do Mlázovic pozván náměstek hejtmana Královehradeckého kraje a předseda sociálního výboru kraje pan Miloslav Plass, společně s ním dorazil poslanec kraje Dr. Otakar Ruml. Se starostou obce, panem Tomášem Komárkem, místostarostkou Zdenkou Rechcíglovou a ředitelkou Domova důchodců v Mlázovicích, Ing. Evou Lyczkowskou, řešili při více než 2 hodinovém jednání, možnosti  a zdroje financování místního Domova důchodců. Zároveň byly projednány možnosti vývoje, trendy fungování sociálních služeb v ČR v příštích letech, komunitní plánování i cesty, kterými se může ubírat mlázovický domov.

Obě strany zůstávají i nadále v kontaktu při řešení této složité problematiky. Jedním z konkrétních závěrů z tohoto jednání je, že obec Mlázovice se bude, společně s Krajským úřadem Královehradeckého kraje a Asociací krajských úřadů, snažit inicializovat změnu příslušné legislativy, která by zohlednila a zahrnula povinnost obcí, ze kterých klienti do ústavů přichází, na spolupodílení se při financování tohoto zařízení (obdobně jako mají obce povinnost hradit jiné obci náklady za povinnou školní docházku svých obyvatel). V delším časovém horizontu bude řešena možnost změny zřizovatele, především ve vztahu k obchodní společnosti, jejíž zakladateli by mohly být obce a města, popř. jejich sdružení. Velmi bedlivě budou dále sledovány i další možnosti, včetně maximální snahy využití všech možných zdrojů financování (státní rozpočet, kraj, klientské úhrady, úhrady pojišťoven, příspěvky na péči apod.).

V souvislosti s touto problematikou budou do naší obce pozváni někteří poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, abychom společně podpořili iniciativu na změnu zákonů. Obec v tuto chvíli činí všechna potřebná opatření, která zajistí, aby provoz Domova důchodců nijak výrazně neovlivňoval chod a investice obce do svých aktivit. A zároveň umožňoval standardní fungování tohoto zařízení.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!