Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Občané rozhodnou o budoucí podobě hřbitova

02. 08. 2010

Mlázovický hřbitov čeká větší úprava. O tom, jak bude místo posledního odpočinku v příštích letech vypadat, rozhodnou občané v anketě. Té se zúčastní také obyvatelé Šárovcovy Lhoty, kteří pohřebiště rovněž využívají.

Původně se v Mlázovicích pohřbívalo kolem Kostela Nejsvětější Trojice. V těchto místech jsou uloženy také ostatky obětí několika epidemií, které městečko v jeho historii zasáhly. I když se tehdy pohřbívalo „patrovým systémem“, s rozrůstajícím počtem obyvatel přestávala kapacita tehdejšího pohřebiště stačit. Proto v roce 1888 rozhodli radní o vybudování nového hřbitova. Ten měl být původně hned na kraji obce, ale protože hospodáři nechtěli prodat svá pole, je umístěn relativně daleko – na bývalém pozemku Václava Řeháka, který jako první od Mlázovic souhlasil s prodejem.

Od počátku byl zaveden systém umístění hrobů, který prakticky s malými úpravami přetrvává dodnes. Hřbitov byl obehnán pískovcovou zdí, vchod zdobí portál s kovanou bránou, později přibyla i kaplička a kamenný kříž. Původní plány předpokládaly, že se plocha rozšíří ještě k lesu, takže kaplička by stála uprostřed hřbitova. K tomu však nikdy nedošlo, především to nebylo třeba. V průběhu první republiky byly na hřbitově vysázeny túje, po druhé světové válce zaveden vodovod a v roce 2005 zadlážděny všechny hlavní cesty.

Mlázovický hřbitov je udržovaným místem, o což se snaží jeho správce i většina nájemců. Po více než 120 letech fungování je však nutné provést některé obnovovací práce. Proto městečko plánuje na příští roky jakousi revitalizaci pohřebiště. Sestávat se bude z opravy kapličky (především fasády a nátěrů oken i dveří), obnovy kamenného křížku, opravy pískovcové zdi, nátěrů plotu a vydláždění prostranství před hřbitovem.

Hlavní otázkou však zůstává, co udělat s tújemi. Obecní úřad eviduje stále častější stížnosti na neúnosný opad jehličí stromů na jednotlivé hroby, dále stížnosti na kořeny poškozující pomníky a také silné zelené znečištění náhrobků, právě v důsledku opadu z tújí. Mnozí by si přáli jejich odstranění. Jiní zase zastávají názor, že by bylo dobré je ponechat na místě.

Jaké zvolit řešení? Protože se jedná o zásadní rozhodnutí, zastupitelé městečka chtějí, aby tuto otázku zodpověděli jeho obyvatelé a další nájemci hrobových míst v anketě, která je přílohou Mlázovického zpravodaje č.7/2010 a také bude předána na Obecní úřad do Šárovcovy Lhoty pro její občany.

První variantou je zachování stávajícího stavu. Ponechání tújí na místě a případně jejich částečný řez (ten se ovšem v minulosti příliš neosvědčil, čím více se strom ořezal, tím více vyrašilo nových větví). Při aplikaci této varianty by bylo nutné úplně odstranit cca 10 ks kvůli silnému poškozování hrobů kořeny a dalších cca 5 ks kvůli špatnému zdravotnímu stavu který hrozí pádem. Tím dojde k výraznému narušení symetrie výsadby. Nutné je také zvážit životnost zbylých stromů. U tújí se uvádí asi 100 let, což je na hřbitově již naplněno. Je tedy otázkou, jak dlouho ještě vydrží.

Druhou variantou je odstranění všech tújí, včetně vyfrézování pařezů a osazení hřbitova novými dřevinami. V úvahu připadá nově vyšlechtěná varianta túje, která neopadává a mnohem méně přirůstá nebo úplně jiná dřevina, která by byla označena jako vhodná pro toto použití, po konzultaci se zkušenými zahradníky a krajinářskými architekty. Tato varianta je samozřejmě dlouhodobějším řešením pro budoucnost.

Dotazník mohou ještě občané doplnit libovolným textem, ve kterém sdělí správci hřbitova svůj názor, co ještě by bylo dobré zde upravit.

Anketní lístky jsou nyní označeny i jménem. Je to z důvodu větší věrohodnosti průzkumu a zabránění duplicity odpovědí. Občané je mohou odevzdávat na Obecní úřad do konce srpna. Poté bude provedeno jejich vyhodnocení. Odpovídat by měli především nájemci hrobových míst, občané Mlázovic, Šárovcovy Lhoty či chalupáři (Pozn: Svůj názor nám můžete také podepsaný zaslat na e-mail: obec@mlazovic.cz).

Ať již se občané vysloví pro jakoukoliv budoucí podobu hřbitova, městečko se bude snažit jej upravovat tak, aby byl stále důstojným a klidným místem odpočinku našich předků.

 

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!