Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Nový sběrný dvůr začal sloužit veřejnosti

27. 11. 2012

Mlázovice dokončily výstavbu zařízení na sběr a třídění odpadů, které bude sloužit pro občany městečka a dalších pěti obcí. Významný projekt byl spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Problematiku sběru a následného zpracování odpadů z domácností i podnikání musí řešit prakticky každá obec. Nároky vyplývající z legislativy se neustále zvyšují a zatěžují veřejné rozpočty nemalými částkami. Především však jde o ochranu životního prostředí a poskytnutí důležité služby občanům. Vždyť otázka třídění a likvidace odpadů je součástí denního režimu každé rodiny.

Proto se městečko snažilo v této oblasti držet krok a v roce 2009 připravilo rozsáhlý projekt výstavby nového sběrného dvora. O rok později jej předložilo k podpoře v programu Zkvalitnění nakládání s odpady, jehož správcem byl Státní fond životního prostředí ČR. Tehdy finanční podpora unikla o pouhé dva body. Akce nebyla kvůli převisu poptávky podpořena.

V roce 2011 byla vyhlášena nová výzva. Městečko výrazně upravilo dokumentaci a kvůli efektivnějšímu využití případného nového zařízení se dohodlo na spolupráci s okolními obcemi. I přes obrovský zájem žadatelů tentokrát Mlázovice uspěly a obdržely nejvyšší dotaci v historii obce, přesahující 4 800 000 Kč. Ani tehdy však ještě nebylo vyhráno. Následovalo složité výběrové řízení, změna legislativy a podmínek čerpání dotace.

I přes veškeré nástrahy se povedlo, s vypětím všech sil, stavbu realizovat v původním termínu. Během letošního léta zhotovila firma OBIS Nová Paka veškeré stavební práce a společnost CTS Okřínek dodala technologii. V průběhu realizace projektu se vyskytla celá řada problémů. Díky operativnosti mlázovické radnice i velké serióznosti a profesionalitě vybraných dodavatelů se je však povedlo zdárně vyřešit.

Při kontrolách pracovníků poskytovatele dotace i úředníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo zdůrazněno, že se jedná o velmi účelný a pěkný sběrný dvůr a že náklady, za které byl vybudován, jsou výrazně nižší než u některých obdobných zařízení, které navštívili.

Celkové náklady projektu dosáhly téměř 5 400 000 Kč, zhruba 85% uhradil poskytovatel dotace z prostředků státu a Evropské unie, zbytek doplatilo městečko ze svého rozpočtu. Jeden milion korun stály technologie a vybavení, zbytek stavební práce.

Nový sběrný dvůr tvoří velká asfaltová plocha, oplocení včetně dvou průjezdových bran, panelové plochy pro kontejnery či prostor pro odkládání větví. Zcela nová je i kanalizace. Dále byly vybudovány zděné, zastřešené boxy pro jednotlivé druhy odpadů a instalována buňka pro obsluhu. Pořízeno bylo sedm velkoobjemových kontejnerů (rozlišených pro jednotlivé odpady), boxy pro akumulátory a zářivkové trubice. Vítaným pomocníkem je také profesionální štěpkovač, který se připojuje za traktor a který by měl být zárukou konce nepříjemného spalování roští na zahrádkách.

Dokončený sběrný dvůr byl otevřen v úterý 27. listopadu 2012. Ve 14.00h obsluha otevřela brány a tím zařízení začalo oficiálně sloužit veřejnosti. Bez stříhání pásek, bez šampaňského i bez přítomnosti kamer. Jeho smyslem není propagace vybraných politiků, ale služba pro lidi. Sloužit bude po celý rok obyvatelům městysu Mlázovice a obcí Lužany, Choteč, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota a Konecchlumí. Otevřeno bude vždy v úterý od 14.00h do 16.00h a v sobotu od 8.00h do 11.00h. Provozní doba byla záměrně vybrána tak, aby vyhovovala co nejširšímu okruhu občanů. O pravidlech užívání sběrného dvora pro obyvatele a chalupáře okolních obcí jsou podrobně informovány tamější obecní úřady. Důležité je také upozornit, že na sběrný dvůr nemohou odkládat odpady podnikatelé (ani podnikající fyzické osoby ani právnické osoby), protože je to v rozporu s podmínkami poskytnuté dotace.

Kromě běžných komodit jako jsou plasty, sklo, papír, kovy či nápojový karton, zde mohou lidé odkládat veškeré domácí spotřebiče, bílou techniku, zahradní nářadí, akumulátorové články, zářivkové trubice nebo autobaterie. Přinést mohou ale i polystyrén, tvrdé plasty nebo velkoobjemový odpad. Dvůr je připraven také na některé druhy nebezpečného odpadu a stále častěji poptávaný bioodpad (listí, tráva, rostlinné zbytky ze zahrádek, větve). Velmi potěšitelné je, že naprostá většina odevzdaných odpadů neskončí na skládce, ale najde využití u několika smluvních zpracovatelů při následné recyklaci.

Mlázovice jsou specifické v oblasti odpadového hospodářství tím, že jako jedny z mála neinstalovaly tzv. zvonové nádoby na odpady na území obce. Důvodem byla jejich „nevábnost v ulicích“, problémy s pořádkem v okolí a vysoké náklady na běžný provoz. Raději zvolily cestu jediného místa, kam mohou občané odkládat pod kontrolou odpady a to v mnohem širším portfóliu. Lidé si na tento způsob zvykli, nyní bude s novým zařízením navíc výrazně zkvalitněn a rozšířen.

Příprava projektu i jeho realizace byla velmi náročná. Ve větších městech se podobnými akcemi zabývají sehrané týmy odborníků, na malé obci musí obstarat vše starosta s účetní. Na hranici maximálního nasazení a na úkor mnoha hodin ze svého volného času. Je to však jediná cesta, jak získat ojedinělé finanční prostředky, bez kterých by nebylo možné podobnou potřebnou stavbu vybudovat.  Obyvatelům Mlázovic a okolních obcí se otevírá nový způsob nakládání s odpady. Moderní, ekologický a ekonomický. Můžeme jej směle nazvat odpadovým hospodářstvím 21. století.


Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!