Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Návrh budoucího dětského hřiště

19. 07. 2019

V příloze zveřejňujeme vizualizace a popis plánovaného dětského hřiště za trafostanicí u koupaliště. Případné připomínky lze předat do 31. srpna 2019 na obecní úřad.

Městečko Mlázovice dlouhodobě podporuje mladé rodiny s dětmi a snaží se jim v obci vytvořit příjemné prostředí. Samozřejmě v rámci finančních a technických možností malé obce.

Jednou z dalších plánovaných aktivit je vybudování většího hřiště pro děti různých věkových kategorií. Jako nejvhodnější na jeho umístění byla vybrána lokalita vedle tenisového kurtu (za trafostanicí u koupaliště). Toto místo přirozeně navazuje na sportovně - rekreační areál.

V první fázi byl vytvořen návrh hřiště na základě zadání obce. Poté byl předložen k projednání s rodiči dětí (z pověření zastupitelů s rodiči komunikovala Kristína Robová za sdružení „Mlázovičtí rodiče dětem“).  Následně návrh zhodnotili zastupitelé. Na základě připomínek rodičů, dětí i zastupitelů byla první varianta upravena a doplněna do nynější podoby. Ta je nyní předložena opět veřejnosti ve formě vizualizace a popisu, prostřednictvím obecních webových stránek. Veřejnost má možnost se s navrhovanou podobou hřiště seznámit a úřadu sdělit případné připomínky.

Vzhledem k finanční náročnosti na vybudování (rozpočet je kolem 800 000 Kč) není možné, aby jej v plné výši financovalo městečko z vlastního rozpočtu. Proto aktivně hledá vhodné dotační možnosti. Aby bylo možné žádost o dotaci podat, zpracovává se souběžně také tzv. „Strategický rozvojový dokument obce“, který je povinnou přílohou žádosti. Dále se řeší příslušné povolení pro stavbu se Stavebním úřadem.

Veškeré navržené prvky jsou zvoleny s ohledem na jejich maximální bezpečnost, homologaci, možnost pravidelných revizí a také na co nejdelší životnost a snadnou údržbu. Z tohoto vyplývaly volby konstrukčních materiálů a řešení. Městečko má již řadu negativních zkušeností s celodřevěnými prvky, které byly vyrobeny renomovanými výrobci, byly velmi nákladné a za tři roky zcela shnily.

Výsledná podoba hřiště v sobě odráží kromě finančního limitu také prostorová omezení. Do lokality již nebylo možné umístit např. velkou lanovou pyramidu, protože se tam již nevešla. Opuštěna byla rovněž myšlenka svahové skluzavky, protože homologovanou vyrábí pouze jedna firma v Česku a její cena by v místních podmínkách dosáhla 200 000 Kč, což je finančně nedosažitelné. Dále bylo nutné respektovat dopadové a ochranné zóny vymezené jednotlivými herními prvky.


Seznam navržených prvků:
Vahadlová dvojhoupačka
Kolotoč na sezení, pr. 1,4m
Lanová dráha včetně samostatného nástupiště
Zemní trampolína
Průlezka pejsek
Street workoutová sestava
Street workoutový prvek samostatný
Lanová rampa oboustranná
Houpadlo na pružina pes
Houpadlo na pružině auto
Řetězová houpačka typu „hnízdo“ se skluzavkou
Mobiliář – lavice, stůl, odpadkové koše, stojan na kola, informační tabule
Dopadové plochy (tam, kde jsou kvůli bezpečnosti vyžadovány)

V příloze pod článkem je zveřejněn půdorys hřiště v dané lokalitě.

 

Fotogalerie

Přílohy

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře
#5 | Tomáš Komárek | 30. 07. 2019 11:09
Vaše připomínky, případně i další, které se zde objeví nebo budou zaslány obecnímu úřadu, budou předány zastupitelům. Děkujeme.
#4 | Michala Čermáková | 29. 07. 2019 19:17
Jinak bych ještě navrhla upravit sezení a to konkrétně lavice se stolem. Otočila bych je o 90°, tedy rovnoběžně se silnicí, aby na své děti viděli pohodlně rodiče sedící na obou stranách sezení.
#3 | Michala Čermáková | 29. 07. 2019 13:04
Domnívám se, že kdyby se upustilo od zemní trampolíny, kterou nabízí firma dodávající celé hřiště a přistoupilo se na variantu, že se trampolína dokoupí zvlášť a doinstaluje se dodatečně (například takového rázu: https://www.natrampolinu.cz/prizemni-trampolina-exit-silhouette-ground-427-cm-s-ochrannou-siti), udělá to dětem větší službu a radost. Jednak budou moci dovádět pohromadě, jednak také odpadne nebezpečí poranění menších dětí, které mohou důsledkem nedokonalé stability a koordinace z trampolíny nabízené firmou vypadnout mimo určenou plochu a v neposlední řadě: pokud nebude u hřiště neustále dozor dohlížející na to, aby na trampolíně bylo pouze jedno dítě, nikdo nezabrání dětem vstupu na ni ve větším počtu, což bude v konečném důsledku vést k jejímu brzkému poničení. A spousta menších dětí ocení, když na trampolínu s nimi budou moci i rodiče nebo prarodiče.
#2 | Tomáš Komárek | 24. 07. 2019 15:38
Rozměr herní plochy trampolíny je 1,6m x 2,6m. Rozměr byl zvolen tak, aby na ni bezproblémově a komfortně mohlo skotačit 1 dítě. Více dětí na ni z bezpečnostních důvodů nesmí, bude to i v provozním řádu. Proto je větší plocha zbytečná (a zároveň výrazně zvyšuje již tak vysokou pořizovací cenu prvku). Bezpečnostní sítě se, dle vyjádření výrobce, k tomuto typu neinstalují, neboť to není třeba a naopak by mohly být i nebezpečné.
Větší skluzavka je možná, ale výrazně to navyšuje cenu prvku samotného a především vzniknou další výrazné náklady za jiný typ dopadové plochy. Bude záležet na zastupitelích, zda-li by akceptovali další navýšení nynějšího rozpočtu 800 000 Kč, o minimálně 50 000 Kč.
#1 | Michala Čermáková | 22. 07. 2019 14:31
Ani z grafické modelace, ani z půdorysu hřiště nejsou jasně zřetelné rozměry zemní trampolíny. Ale protože děti si rády hrají a dovádějí v kolektivu více dětí, určitě by stálo za zvážení zabudování větší trampolíny i s ochrannou sítí. A protože malá skluzavka je na koupališti, přikláním se ke skluzavce v délce 3m.