Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Městečko provozuje již třetím rokem místní pobočku Pošty. Jak hodnotíte tento provoz (oznámkujte jako ve škole)?


100bar100 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 7

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Na co se mohou občané Mlázovic těšit v roce 2007

15. 02. 2007

V následujícím článku se můžete seznámit s připravovanými investičními akcemi a rekonstrukcemi, které plánuje vedení obce v letošním roce.

Nové zastupitelstvo obce chce výrazněji a efektivněji zkrášlovat tvář obce a především vytvářet jejím občanům kvalitní a pestré podmínky pro život. S tímto tématem je úzce spjatý i rozvoj a údržba občanské vybavenosti, veřejné zeleně a všech dalších oblastí, které obec Mlázovice spravuje. Proto, i v nelehkých podmínkách hospodaření s omezenými zdroji, chce obec investovat maximum financí právě do svého rozvoje.

Pojďme se společně podívat, co můžeme v letošním roce pravděpodobně očekávat. Plánované akce vycházejí ze schváleného rozpočtu obce pro rok 2007.1. Rekonstrukce stropu na velkém sálu radnice, včetně osvětlení.
Za více než 30 let stávající úpravy již strop i světla zcela dožily a jejich vzhled je velmi odpudivý a špatně funkční. Navíc zde chybí kvalitní izolace a tak obec platí zbytečné náklady za teplo. V rámci plánu obnovy budovy společenského, správního a sportovního centra, bude v příštích obdobích docházet k modernizaci a výraznějším opravám prostor. Oprava bude spočívat v demontáži starého stropu a montáži nového z podhledových sádrokartonových konstrukcí. Použitý materiál je vybrán s ohledem na zlepšení akustických vlastností prostoru, spočítaných jeho výrobcem. Zároveň dojde k instalaci izolací a nových svítidel. Akce by měla být realizovaná v průběhu jara 2007.

2. Příbuznou akcí je výměna oken na budově Radnice. Vzhledem k obrovskému rozsahu, bude tato akce rozdělena do mnoha let. Nyní se jedná o první etapu – výměnu oken velkého sálu, restaurace, jídelny, salonku, toalet sálu a příslušenství. Z pohledu na budovu se jedná o její čelo a část levého boku. K výměně dochází z důvodu havarijního stavu. Řada oken je natolik shnilá, že hrozí jejich vypadnutí z rámu. O obrovských únicích tepla ani nemluvě. Nová okna budou z plastu – z venkovní strany v barvě tmavého dřeva, zevnitř bílá. Zároveň dojde i k výměně parapetů. Z architektonického hlediska se vrátíme ke tvaru a uspořádání oken známého z dobových pohledů – tedy namísto školských oken 80. let budou instalována dvojkřídlá okna, rozčleněná na třetiny. Radnici tím částečně vrátíme tvář, kterou měla desítky let.

3. Dále je připravována rekonstrukce části komunikace na Náměstí. Jedná se o část kolem pomníku padlých. Dojde zde k obrubnění parku, zpevnění vozovky a položení asfaltového koberce. Na tuto akci je podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje. K rekonstrukci se nepřistupuje z důvodu, že v této ulici bydlí dva současní zastupitelé, ale z toho důvodu, že se jedná o jednu z posledních nezpevněných komunikací v obci, která blátem znečišťuje polovinu Náměstí. Oprava je navíc v plánu obnovy Mlázovic a její realizace je plánována již několikátý rok.

4. Stranou nezůstanou ani obecní kulturní památky. V plánu je restaurace sochy sv. Jana Nepomuckého a Františka Xaverského v parku u školy. Obě díla jsou ve značně znepokojivém stavu a odlupují se z nich již kusy pískovce.

5. Vzhledem k zajímavé historii, podpoře cestovního ruchu a připravovanému sjezdu rodáků, dojde rovněž k obnově všech pamětních tabulek na domech.

6. Zvýšený zájem a vracející se diváci, to jsou hlavní argumenty pro podporu místního širokoúhlého kina. Ta se projeví, mimo jiné, i v instalaci tzv. čteček azurové stopy, což je zařízení, které umožní promítání všech filmů, bez ohledu na jejich technologii výroby (v posledních letech bylo kino ochuzeno o většinu zahraničních titulů, které již vyžadují toto zařízení.

7. Jednou z hlavních priorit zastupitelstva je i celková revitalizace obecní zeleně, především parku před školou a Náměstí. Byla požádána státní agentura na ochranu životního prostředí, která vytvoří znalecké dendrologické posudky na stav lip na náměstí. Na základě jejich závěru bude zvolen další postup péče o park. Případné kácení, výsadby, obnova obrubníků, cestiček a další úkony.

8. Velmi intenzivně bude také připravována projektová dokumentace k individuální výstavbě rodinných domků v areálu bývalé cihelny tak, aby bylo  možno v nejkratším termínu tyto pozemky nabízet stavebníkům.

9. Na programu je také nátěr střechy a všech klempířských prvků na Kostele Nejsvětější trojice, společně s opravou nátěru fasády na poškozených místech. Na této akci se bude při úhradě nákladů podílet polovinou obední úřad a polovinou Farní úřad. V průběhu roku by mělo také dojít, po intervenci u generálního ředitele společnosti ČEZ, k dlouho odkládané rekonstrukci budovy transformátoru u kostela, která hyzdí celé okolí.

10. Dokončeno bude i prodloužení rozhlasu do Rybníček a celková oprava obecního rozhlasu (především výměna starých a nefunkčních amplionů).

11. Obec provede, po dohodě se silničním úřadem a dopravním inspektorátem, výměnu a doplnění dopravního značení v obci. Jednak tuto povinnost stanovuje zákon a dále chceme výrazně přispět k bezpečnosti a zpřehlednění dopravy na našem území.

12. Mezi priority patři i vybudování veřejně přístupného dětského hřiště pro nejmenší, v prostorách za školkou. Uvědomujeme si, že v naší obci žije mnoho rodin s malými dětmi a v současnosti takové prostory chybí.

13. V letošním roce poskytneme také dotaci místnímu SDH na vybavení nehořlavými zásahovými oděvy a přilbami. Dosavadní materiálová základna již nesplňuje požadavky na ochranu zdraví zasahujících hasičů.

14. Na budově zdravotního střediska bude provedena výměna laťování a střešní krytiny. Stávající střecha je v havarijním stavu (do budovy silně zatéká) a pokud by se urychleně neprovedla výměna krytiny, bylo by nutné do několika let provést kompletní výměnu střechy, včetně vazby, za mnohem vyšší částku.

15. Dále budou po celé obci prováděny opravy chodníků a v těch nejhorších částech začne rekonstrukce za nové chodníky se zámkovou dlažbou. Prováděny budou i běžné údržbové práce tak, jak bude třeba. V návaznosti na vývoj poskytnutých dotací z Krajského úřadu může být dokončeno hřiště o koupaliště či realizován nákup nové obecní techniky.Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře
#1 | Hana Skrbková | 02. 05. 2007 12:24
to s tím dětským hřištěm je prima nápad.Děti tu poletují občas přes silnici až člověk trne aby je něco nepřejelo.a to kino je super není už třeba hrubý návrh toho co se bude asi promítat?*87*