Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Líbí se Vám nové dětské hřiště u koupaliště?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Možnosti parkování u školky

10. 05. 2021

Zastupitelé projednali podnět na zlepšení parkování rodičů vezoucích děti do školky. Bohužel, k dispozici není žádná vhodná lokalita, kde by bylo možné nové parkoviště vybudovat.

Více než čtvrt roku se obec i její zastupitelé intenzivně zabývali, na žádost jedné z maminek,  možnostmi zlepšení parkování vozidel, kterými rodiče dopravují své děti do mateřské školky. Praxe je taková, že většina z nich nyní zastavuje při krajnici hlavní silnice, což není ideální.

Posouzeno bylo několik variant, žádná však nepředstavuje vhodné řešení. Navrhované vybudování nové parkovací plochy namísto části parku na malém náměstí, zastupitelé jednomyslně ihned odmítli, protože zeleň uprostřed městečka považují za velmi pěknou a urbanisticky cennou. Vždyť půdorys obou náměstí vznikl před více než 150 lety, jako malebná součást tehdejšího lázeňského městečka. Odbagrování jeho části a nahrazení betonem nepřipadá v úvahu.

Ani další posuzované varianty nelze realizovat. Plocha u dřevníku bývalé základní školy je příliš svažitá, zde by bylo nutné provést složitou a nákladnou stabilizaci svahu. Náklady na parkoviště by dosáhly milionu korun. Kromě toho, budova bývalé základní školy neumožňuje normativní rozhledové poměry, takže by nejspíš na tuto akci úřady ani nevydaly stavební povolení.

Zvažovalo se rovněž vybudování parkovacího pruhu podél hlavní komunikace (naproti parku), ale v tomto místě jsou mělce položeny inženýrské sítě. Obec by musela, kromě samotných parkovacích stání, uhradit i nákladné přeložky (je také otázkou, zda-li by bylo technicky možné je přemístit někam jinam, v lokalitě je již plno). Ve výsledku by to znamenalo mnoho set tisíc korun a místa jen pro 2-3 auta. Musela by totiž zůstat zachována ochranná zóna křižovatky s ulicí „Přádova“.

Na návrh jednoho z rodičů, obec také posuzovala možnost výstavby parkoviště na louce pod kostelem, za zahradou MŠ. I toto řešení je neproveditelné – zábor zeleně, narušení zóny kolem kostela, přístup úzkým průjezdem přes park a průjezd přes již dnes přeplněné a nezpevněné parkoviště u bytového domu č.p. 1. K tomu všemu ještě obrovské finanční náklady a docházková vzdálenost do školky, která je podobná se vzdáleností k existujícím stáním u Radnice či na náměstí.

Vzhledem k technickým, prostorovým a finančním možnostem je tedy vybudování nové parkovací plochy u školky prakticky nemožné. Zastupitelé proto doporučují motorizovaným rodičům školkových dětí využívat stávající parkovací plochy pod Radnicí – vjezd k tělocvičně (zde se vejdou až 4 vozy), u dřevníku bývalé základní školy a na náměstí. Ve všech těchto případech se jedná o vzdálenost kolem 100m od vozu ke vchodu do mateřské školy.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!