Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovický rybník prošel velkou rekonstrukcí

27. 10. 2020

Kompletní odbahnění, oprava a navýšení hráze, nové výpustě i bezpečnostní přeliv. To jsou jen některé prvky z rozsáhlé obnovy rybníka, kterou dokončilo Povodí Labe, s.p..

Malá vodní nádrž Mlázovice, jak se vodní plocha oficiálně označuje, byla vybudována na podmáčených loukách v lokalitě „Pod Vrchy“ v padesátých letech minulého století. Mnozí lidé si ještě pamatují její výstavbu. Od té doby nepřetržitě sloužila a nikdy se nedočkala žádné větší opravy či úpravy. Proto není divu, že se technický stav nádrže postupně zhoršoval až do stavu, kdy byla výrazně omezena její funkčnost. A to jak protipovodňová, tak hospodářská pro chov ryb.

Její majitel – Povodí Labe, s.p. již před několika lety naplánoval rekonstrukci, ale toto vodní dílo dlouho provázela velká smůla. Samotný projekt prací se připravoval a projednával s úřady hned třikrát. První pokusy začaly v letech 2014 a 2015. Byla vytvořena projektová dokumentace a připraveno stavební povolení, ale nedostatek financí neumožnil zahájení prací.

Další pokusy započaly v roce 2017. Opět byl vytvořen projekt a projednán s úřady. Dokonce byl vybrán zhotovitel a stavba začala. Brzy však skončila, neboť stavební dokumentace obsahovala velké  chyby, které znemožňovaly pokračování prací. Především se jednalo o objem vytěženého sedimentu ze dna nádrže. Projekt předpokládal 5 tis. m3, ve skutečnosti však bylo třeba odstranit 22 tis. m3. Firma od prací odstoupila a na místě zůstal vypuštěný rybník s odstraněnou částí hráze. V tento moment nebylo vůbec jasné, zda-li bude možné dílo dokončit či zůstane ve zbědovaném stavu i nadále.

Městečko Mlázovice se do vzniklé situace intenzivně zapojilo. Představitelé obce si nedovedli představit, že místo funkčního rybníka budeme při cestě do Šárovcovy Lhoty míjet jen zarůstající dolík s bahnem. Po několika jednáních se podařilo nalézt rozumné řešení. Byla vytvořena další dokumentace, která zohledňovala skutečný stav nádrže a potřebné aktivity. Investor vše opět projednal s příslušnými úřady, vlastníky a dalšími dotčenými osobami, vysoutěžil nového zhotovitele a na podzim roku 2019 se kolem nádrže konečně rozjely bagry. Naštěstí, ministerstvo zemědělství stále mohlo poskytnout potřebné finance.

Stavba od té doby pokračovala podle plánu. Stavebníci nejprve vytěžili sediment ze dna nádrže, poté opravili a kameny zpevnili její břehy. Byl vybudován nový výpustní mechanismus, bezpečnostní přeliv a opravena hráz. Dále proběhly různé další opravy, terénní úpravy a výsadba nové zeleně.

Samotnou kapitolou bylo využití vytěženého bláta. Obci se podařilo změnit původní plány investora na nákladnou a ekologicky nesmyslnou likvidaci materiálu na skládce. Zúčastněné strany souhlasily s podmínkou městečka a materiál nakonec skončil na okolních polích, odkud během předchozích let do rybníka doputoval a kam přirozeně patří.

Provedená oprava mlázovického rybníka stála více než 17 mil. Kč. Mohla se uskutečnit jen díky dotaci z Ministerstva zemědělství ČR, která pokryla výraznou většinu nákladů. Nyní je rybník opět v kondici, připraven zadržet výrazně větší množství vody v krajině a lépe ochránit před případnou velkou vodou sousední obec Šárovcova Lhota. Zároveň je významným krajinotvorným prvkem. Prvními spokojenými uživateli rybníka se staly divoké kachny a labutě, které nerušeně prozkoumávaly vodní hladinu již při předání dokončeného díla.

Vzhledem k podmínkám dotace však nelze 10 let od kolaudace sloužit k chovu ryb. Proto se nyní rozhoduje, jakým způsobem bude v následujících letech udržován a kdo příslušnou péči bude provádět. I v této otázce je městečko aktivní a udělá vše pro to, aby nebyla právě dokončená investice částečně znehodnocena nevhodným provozováním.

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!