Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovické plány pro rok 2019

12. 03. 2019

Jaro již ukázalo svoji sílu, rozebíhá se řada investic a oprav letošního roku.

Největší letošní investicí je projekt „Rekonstrukce polní cesty k Horce“, který je spolufinancován z více než 90% z Programu rozvoje venkova MZe ČR. Jeho obsahem je kompletní rekonstrukce podkladových vrstev a položení nového asfaltu tak, aby se výrazně zvýšila nosnost i životnost cestního tělesa. Součástí akce jsou i důležité opravy dvou poškozených mostků, protierozní i terénní opatření a v neposlední řadě výsadba nové javorové aleje.

Dalším projektem, na který městečko obdrželo vysokou dotaci ve výši 95% nákladů, z Integrovaného regionálního operačního programu, je nákup dopravního vozidla pro jednotku místních hasičů. Ti obdrží dodávku Volkswagen Transporter 4x4, společně s přívěsným vozíkem.

Finančně náročná bude koupě nové techniky na údržbu obce. Vzhledem k poruše starého stroje a nerentabilní opravě, pořídí Mlázovice moderní traktůrek JohnDeere s hydraulickým výsypem koše do výšky (kontejneru). Technika není vhodná pouze k sečení, ale má možnost rozšíření na řadu činností (např. zimní údržbu chodníků). Zastupitelé rozhodli o nákupu tohoto profesionálního systému především kvůli rozšiřujícím se plochám, o které se obec musí starat a také vzhledem k prognóze, že v příštích letech nebude dostatek pracovníků na veřejně - prospěšné práce. Proto je musí nahradit technika.

Společnost ČEZ realizuje II. etapu kabelizace svých rozvodů, což pro městečko znamená velkou investici, časovou zátěž a mnoho technických potíží při budování další části nového veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitě dotčené kabelizací.

Kompletní obnovy se dočká místní komunikace „Na Rašelině“. Dojde zde k zesílení konstrukčních vrstev vozovky a položení nového asfaltového koberce. Ještě před tím bude lokálně opravena kanalizace a VOS Jičín provede výměnu hlavního vodovodního řádu. Stejným způsobem by městečko chtělo každý rok opravit jednu místní komunikaci.

Pokračovat bude tvorba nového územního plánu obce, který by měl být dokončen v roce 2020. Kromě územního plánu se bude tvořit Strategický dokument rozvoje obce, který je nutný při některých žádostech o dotace.

Městečko nezapomene ani na opravy bytového fondu. Je třeba vybudovat novou vodovodní přípojku do bytového domu Na Ohrádce (původní je v havarijním stavu a hrozí vytopení domu), v témže domě také dosluhují vstupní venkovní schodiště a je třeba je obnovit.

Pro návštěvníky posilovny v bývalé školní jídelně vznikne nové sociální zázemí a šatna, celkovou úpravou projde i vstup do budovy, který je ve špatném technickém stavu. Dokončení čeká rovněž na vstupní chodbu zdravotního střediska (reklamace lité podlahy, úpravy stěn a malování). Opravou projdou okenice na věži kostela, u nichž hrozí vypadnutí.

Na jaře se na exponovaných místech obce a na sportovištích objeví nové odpadkové koše. Městečko vymění na několika místech podél komunikací poškozené obrubníky. Jde o lokality, kde kvůli propadlým obrubám natéká voda z komunikací pod základy přilehlých domů. Další opravy čekají na kanalizaci, vylepšovat se budou kritická místa, která odhalila kamerová sonda v loňském roce. Rovněž se dokončí poslední úsek chodníku v Novopacké ulici.

Zastupitelé vyjdou vstříc požadavkům starších dětí a jejich rodičů a zahájí přípravy na výstavbu velkého hřiště pro tuto věkovou kategorii. Jeho vybudování je naplánováno v lokalitě za trafostanicí u koupaliště. Letos se připraví projektová dokumentace, stavební povolení, návrh jednotlivých prvků a strategický dokument rozvoje obce (ten je povinou přílohou žádosti o dotaci) a příští rok se městečko pokusí na akci získat dotační peníze. Návrh hřiště bude připravován v úzké spolupráci s dětmi, pro které se plánuje. Již letos na jaře bude navíc u asfaltové plochy instalován venkovní koš na basket, o který mládež obec požádala. Nového sportovního vybavení pro děti, cvičení žen i ostatní sportovce se dočká opravená tělocvična.

V rámci obnovy obecních objektů dojde k úpravám garáže na tzv. „Porážce“ tak, aby byl objekt lépe využitelný a zároveň vyhověl současným stavebním požadavkům na bezpečnost. Proběhnou také přípravy na instalaci průmyslového topení v traktorové garáži.

I v letošním roce budou zastupitelé rádi podporovat kulturní, společenské a sportovní akce, stejně tak akce pro děti.

V různém stádiu diskuze a přípravy je oprava pískovcové zdi kolem kostela, zajištění dostatečného přítoku pro koupaliště, ochrana lokality „Rybníčka“ před povrchovou vodou a některé další.

Plány městečka na letošní rok jsou velmi smělé, v průběhu roku se objeví jistě další. Naprostou většinu z nich se podaří naplnit. Do značné míry bude záležet na kapacitách jednotlivých řemeslníků, stavebních firem i dostupnosti potřebného materiálu.

 

Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!