Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice Městys Mlázovice

Anketa

Měla by obec usilovat o rekonstrukci tenisového hřiště (staré již dosluhuje)?


100bar100 %

bar0 %

Celkový počet hlasů: 3

Používat anketu a komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Chcete se registrovat?


Mlázovické plány pro rok 2010

28. 02. 2010

I přes zhoršenou finanční situaci ve veřejném sektoru se pokusí městečko realizovat celou řadu akcí směřujících k dalšímu zlepšování podmínek pro jeho občany. Důležité bude také dokončení projektů započatých v předchozích letech.

Rozpočet pro letošní rok, schválený zastupiteli městečka koncem prosince, nastínil plánované investiční a neinvestiční akce pro letošní rok. Finančně nejnáročnější bude dokončení tříletého projektu Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II. V letošním roce přijde na řadu rozsáhlá sadová a zahradnická úprava dotčených lokalit. Vysázeno bude více než 1600 kusů stromů, keřů, trvalek, růží, letniček a dalších rostlin. Nově budou založeny také všechny travnaté plochy. V poslední fázi dojde k pořízení nových laviček. V letošní etapě budou ještě provedeny práce za 750 000 Kč, spoluúčast našeho městečka je pouhých 7,5%, jako u celého tohoto projektu.

Do prázdnin bude vybudována I. etapa obslužné komunikace v lokalitě Cihelna a I. etapa parkoviště pro areál koupaliště a sportovišť (ve špičce Macnarky, kde je složen materiál pro podkladové vrstvy). Zastupitelé se rozhodli, že dojde k vybudování konstrukce vozovky, usazení kanalizačních šachet a položení krycí vrstvy asfaltového recyklátu. Komunikace bude pevná, s odtokem vody, ale nebude tak choulostivá na očekávaný stavební ruch ani na postupné uléhání zeminy po výkopech inženýrských sítí. Finální vrstva s obrubami a chodníky bude položena za několik let.

Pokračovat bude již čtvrtou etapou postupná výměna oken a vchodových dveří na společensko-správním centru (budově Radnice). Podle plánu by měla být výměna kompletně dokončena v roce 2011, s výjimkou tělocvičny. Společně s tím dojde k drobným údržbovým pracím na Obecním úřadě a k jeho kompletnímu vymalování.

Velmi nepopulární investicí je kompletní výměna střešní krytiny na budově místního koupaliště. Bude provedena výměna střechy, pouhých 16 let staré. Úplně zbytečně, kvůli vandalům, kteří ji neopravitelně poničili, musí městečko vynaložit 180 000Kč na novou, aby nedošlo i k nevratné devastaci krovu. Rovněž na koupališti budou provedeny výměny netěsných napouštěcích a vypouštěcích ventilů nádrže a v jarních měsících čeká koupaliště modrý nátěr, který již nebylo možné kvůli počasí provést na podzim při jeho rozsáhlé rekonstrukci.

Na letošní rok byla naplánovaná kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské školce. Dílčí úpravy v roce 2009 však navodily vyhovující stav a tak ve školce dojde k rekonstrukci zastaralých stropů a nevyhovujícího osvětlení. Poté bude školka vymalována, dokončen bude také nový plot kolem její zahrady.

Mlázovičtí hasiči se dočkají drobné opravy nápravy cisterny, opravy motorové stříkačky DS-16, generálních oprav dýchací techniky či nových zásahových rukavic. Namontováno bude také nové zabezpečovací zařízení do hasičské zbrojnice.

Pokračovat bude projektová příprava na projekt modernizace a vybavení sběrného dvora, se kterým se bude městečko ucházet o další evropskou dotaci. Nová legislativa donutí obec k investici do tvorby kanalizačního řádu či úpravě webových stránek.

Restaurátorského zásahu se dočká Pomník padlých na Náměstí (především kvůli plánové výsadbě kolem něj – aby nedošlo k pozdějšímu poškození zeleně). Další plány obnovy kulturních památek, konkrétně kříže u vstupu do kostela a sochy Sv. Jana Nepomuckého na malém náměstí, závisí na přidělení dotací z příslušných fondů.

Za zmínku stojí ještě plánované vymalování zdravotního střediska (mimo zubní ordinaci, která je již opravena z roku 2009), montáž nového zabezpečovacího zařízení a instalace sítí proti ptákům na kostel či montáž nové úřední desky na Náměstí. Mlázovice také připravují na 19. a 20. června VII. Sjezd rodáků a přátel.

Městečko bude samozřejmě provádět řadu dalších drobnějších oprav a činností, vše bude do značné míry samozřejmě záviset na vývoji české ekonomiky a na ni navázaných příjmů od státu do obecního rozpočtu.Fotogalerie

Komentáře

Příspívat do komentářů mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud máte zájem psát komentáře, proveďte nejdříve svou registraci.
Vložení komentáře

Dosud nebyly ke článku vloženy žádné komentáře. Buďte první!